Начало Актуално Актуално Обучение на учениците от СУ „Вичо Грънчаров“ за защита при бедствия, аварии и катастрофи

Обучение на учениците от СУ „Вичо Грънчаров“ за защита при бедствия, аварии и катастрофи ПДФ Печат Е-мейл

1snimka po proekta s pojarnata 2Стартира първото обучение на ученици от VІ до ХІІ клас в СУ "Вичо Грънчаров" в часа на класа свързано с "Как да се подготвим за наводнения", водено от инспектор Иво Нейков.
Училището участва в проект: "€žЦентрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения", финансирани по Оперативна програма "€žОколна среда 2014-2020"на Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работа. В рамките на проекта са планирани петдневно обучение: ,,Действия при наводнения и последващи кризи" и двудневно обучение: ,,Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи".
Целта на проекта е подготовка на младежите на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения и последващи кризи. Учениците следва да придобият необходимите знания и умения за подаване на сигнали при опасност от наводнение, да спазват правилата на безопасно поведение по време на наводнение и след оттегляне на водата. Да оказват съдействие на спасителните екипи при операции при наводнения, да оказват помощ на родителите си, да спазват правилата за безопасно поведение в училище при наводнение. Да окажат първа необходима помощ на себе си и на околните до пристигане на специализираните спасителни екипи. Обучението включва както теоретични, така и практически знания, познаване и добро разбиране на материята, ролята и отговорностите на участниците в кризистни ситуации.