Документи на обществения съвет Печат

1.Заповед за организиране на Обществен съвет.

2.Протокол от общо събрание за избор на Обществен съвет.