Начало Обществен съвет Обществен съвет 2019 г.

Обществен съвет 2019 г. ПДФ Печат Е-мейл

На основание чл. 259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, чл.14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /ПСУДОСДГУ/, във връзка със Заповед № 212/17.11.2016 г и изтичане на срока на поименния състав на Обществения съвет при СУ "€žВичо Грънчаров", съгласно. Заповед №1299/09.05.2018 г. на кмета на Община Горна Оряховица и Протокол с вх. №.ВГ10-326/16.11.2018 г. от събрание на родителите за избор на представители на родителите на Обществен съвет към СУ "€žВичо Грънчаров" и Протокол 1 с вх. №.ВГ10-326-1/16.11.2018 г. за проведено заседание на обществения съвет към СУ "€žВичо Грънчаров" е променен състава на Обществен съвет към СУ "€žВичо Грънчаров" - Горна Оряховица както следва:

Председател: Деница Иванова Коева - представител на родителите;

Членове: Ивайло Димитров Цвятков - представител на родителите;

Веселина Георгиева Енчева- представител на родителите;

Стефан Димитров Чукурлиев- представител на родителите;

Валентина Тодорова Ленова- представител на родителите;

Стефка Йорданова Кираджиева- представител на родителите;

Йорданка Кушева - заместник - кмет на Община Горна Оряховица - представител на финансиращия орган, определен със Заповед №3086/17.10.2016 г., изменена със Заповед №1299/09.05.2018 г. на кмета на Община Горна Оряховица;

Резервни членове: Георги Тодоров Факалиев - представител на родителите Мария Иванова Кръстева - представител на родителите Малина Георгиева Малчева - представител на родителите Галина Атанасова Бъчварова - представител на родителите Денка Стойкова Анева - представител на родителите Павлинка Петрова Пенчева-Станчева - представител на родителите Елеонора Маркова - уредник ГХГ - представител на финансиращия орган, определен със Заповед №3086/17.10.2016 г., изменена със Заповед №1299/09.05.2018 г на кмета на Община Горна Оряховица;