ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ КЪМ ПРОГРАМА „ERASMUS+” ПДФ Печат Е-мейл

Разработеният от училището проект -€ž "Аз не съм различен" предвижда екип от 8 учители да бъде обучен в Италия за подобряване на работата по отношение на подкрепящата среда в училище. Дейностите по проекта са насочени към надграждане на професионалната подготовка на педагогическите специалисти при работата им с деца и ученици със специални образователни потребности.

Основната цел е повишаване капацитета на образованието и адаптация към високотехнологичните изисквания на съвременното общество чрез интензивно внедряване на разнообразни форми на обучение. Придобиване на опит от педагогическите специалисти в разработване на учебното съдържание по удобен за възприемането от децата начин и използване на нови образователни практики, платформи и програми за получаване на качествено образование. Акцент е поставен върху ефективното приобщаване на учениците, адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете и възможност да развият в оптимална степен своя потенциал, повишаване на мотивацията и сътрудничество с различни институции.

Осъществяването на проекта е резултат от необходимостта за прилагане на дългосрочни стратегии за социализация на всички деца към училищната среда и кореспондира с образователна политика за деца със специални образователни потребности на Европейския съюз.

В края на проекта е предвидено разработване на уеб сайт от участниците и реализиране на вътрешноинституционални квалификации за споделяне на натрупания опит.

 
Иновативна среда на обучение с образователен софтуер GeoGebra мотивира учениците в СУ „Вичо Грънчаро ПДФ Печат Е-мейл

matemat 4През втория учебен срок на учебната 2018/2019 година в СУ "€žВичо Грънчаров"€ - град Горна Оряховица се проведе педагогически експеримент върху усвояването на основни теми от училищния курс по геометрия. Учителите по математика г-жа Стоянка Николова и г-жа Тодорка Иванова участваха в постигане на целите на експеримента в VII и X клас. Изследователската задача бе да се провери ефективността от използване на математически софтуер GeoGebraза трайно усвояване на геометрични знания от учениците. Причини за провеждане на експеримента са усъвършенстването на образователните технологии и възможността за различна и иновативна среда за обучение, която предлага училището.

Докторант по Методика на обучението по математикаЖоржета Ангелова от Великотърновския университет гостува в учебни часове на г-жа Стоянка Николова и г-жа Тодорка Иванова. Заедно трансформираха традиционни учебни уроци по математика в интерактивни. Математическият софтуер повиши активността и когнитивните умения на учениците, както и разбиране на изучените математически понятия, твърдения и задачи.

Използването на GeoGebra е полезно и приятно предизвикателство сред съвременните учители в СУ "Вичо Грънчаров". Учениците интуитивно опознаха нови образователни технологии, а учителите педагогически целесъобразно ги интегрираха в учебния процес.

Интерактивният модел на обучение в уроците по математика в училището е мотивация за учене, което го прави целенасочено и смислено.

 
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” В СЪСТЕЗАНИЕ ПО „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ” ПДФ Печат Е-мейл

Кристина Илиева и Ралица Василева участваха в заключителното състезание по Практични финанси, 9 predpriemachпроведено в София Тех парк. В рамките на четири часа участниците, разпределени в 10 отбора, демонстрираха финансова култура и умения за практическо прилагане на знанията в ежедневието, чрез решаване на казус.

Правото на участие в състезанието е придобито за включване и активна работа по програма "€žПрактични финанси"€на JA Bulgaria. В началото на учебната година учениците от Ха клас, профил "Технологичен " предприемачество и бизнес-на СУ "Вичо Грънчаров" станаха част от проекта на "Джуниър Ачийвмънт България" и целия финансов сектор. в страната, с партньорството на Министерството на образованието и науката.

Представените през учебната година теми предизвикаха голям интерес, поради практическата насоченост и приложимост и достъпния начин представяне чрез интерактивните методи на работа. Учениците се запознаха със стратегии за управление на личните средства, съдържанието на понятията заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, застраховане, разумно потребление, управление на риска и инвестиране.

 
Последният учебен час ПДФ Печат Е-мейл

111LITУчениците от Vа клас при СУ "Вичо Грънчаров" проведоха последния си учебен час по литература извън училищната сграда, като съчетаха полезното с приятното . Децата и техният класен ръководител, Михаела Антова организираха литературно четене‚ в парк Детски кът. Сред природата петокласниците четоха откъси от свои любими книги: "Малкият принц", "Приключенията на Лукчо", "Тошко Африкански", любими български народни приказки и др. Всички включили се получиха и своите номинации: най-изразителен прочит, най- артистичен прочит, най- вдъхновяваща книга. Инициативата завърши с много игри и усмивки.

 
Учители отличени за високи постижения в областта на образованието ПДФ Печат Е-мейл

11 rosiДвама учители от СУ "Вичо Грънчаров" са отличени за високи постижения в областта на образованието на тържествена церемония в РУО - Велико Търново

Със званието "€žУчител на годината", в категория учител в гимназиален етап, е отличена Росица Петрова, старши учител по история и цивилизации в СУ "Вичо Грънчаров". Наградата се връчва за цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2018/2019 година.

1 DANIELAДаниела Кенарева, старши учител по биология и здравно образование е удостоена с почетното звание "€žНеофит Рилски", присъдено от Министерство на образованието и науката за цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование

Отличията са признание за високия професионализъм, пълноценното участие в процеса на обучение и възпитание на учениците и уважение към труда на г-жа Петрова и г-жа Кенарева.

Пожелания за здраве и вдъхновение за реализиране на нови проекти!

 
НЕТРАДИЦИОНЕН УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ И ДОСТОЙНТСВО ПДФ Печат Е-мейл

1 pametnik oУченици от V до XI клас от СУ "€žВичо Грънчаров", с ръководители - г-н Александров, г-жа Колева, г-жа Генова и г-жа Райкова посетиха значими за българската история и култура градове - Калофер, Карлово, Сопот, Панагюрище, Копривщица. С голямо вълнение и нескрит интерес учениците се докоснаха до безценни реликви от българското минало, слушаха с внимание беседите за едни от най-забележителните личности в нашата история, свързани с борбите за национално освобождение - Хр. Ботев, В. Левски, Т. Каблешков, Райна Княгиня и др. Докосването до творбите на българските класици - Хр. Ботев, Ив. Вазов и Д. Дебелянов породи много емоции и вълнуващи преживявания.

Възторг у всички предизвикаха красивата природа и особеното очарование на Стара планина и Средна гора, духът и атмосферата на Калофер и Копривщица, историята и културата на Сопот и Панагюрище.

 


Страница 1 от 122