ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН IV КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ VIII КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

Обучение за работа с образователните софтуери „MozaBook“ и „zSpace“ ПДФ Печат Е-мейл

Във връзка с изграждането на STEM център, учители от СУ "Вичо Грънчаров" преминаха обучение за работа с образователните софтуери "MozaBook" и "€žzSpace".

По време на обучениет1viber изображение 2021 07 14 08 40 03 211о представител на "€žЮнион Интерактив", развиваща дейност-образователни технологии, софтуер и обучения на преподаватели-презентира възможностите на тези уникални технологии, с която учениците учат чрез виртуална 3Dхолограми ще провеждат експерименти и изследователска дейност в лабораторни условия от най-ново поколение.

 
обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическит ПДФ Печат Е-мейл

1 viber изображение 2021На 8, 9 и 10 юли 2021 в морския комплекс "€žСлънчев ден"се проведе обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "€žКвалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., Дейност 1

Учителите се разделиха на групи в две тематични направления:

"€žПрофесионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес" с лектор психологът Бистра Бунева и "Проектно-базираното обучение - инструмент за качествено преподаване и обучение" с лектор проф. д-р Янка Тоцева

Различни психологични техники и игри за справяне с стреса и професионалното прегаряне се усвоиха от участниците и създадоха допълнително позитивен заряд сред тях.

В областта на проектно-базираното обучение бяха показани и обсъдени различни европейски и американски практики.

Сред приятна обстановка и настроение всеки от учителите успя да извлече и научи нещо ново, което да му е от ползва в процеса на работа. Лекторите се постараха обучението да премине в приятелска атмосфера, за което им благодарим!

 
Ученическото творчество „Заедно“ ПДФ Печат Е-мейл

ZaednoSC 2381 Учениците със специални образователни потребности от СУ "Вичо Грънчаров" участваха и получиха своите отличия -грамота и книжка - подарък от организаторите на петата Национална изложба на ученическото творчество "Заедно". Петото издание на детския форум бе организирано от НУ "Цани Гинчев" - гр. Лясковец в партньорство с Община Лясковец, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Института за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие и Сдружение "ЗОВ България". В Националната изложба тази година са участвали възпитаници на 54 училища от 16 области на България на възраст от първи до четвърти клас.

 
Еньовден е! ПДФ Печат Е-мейл

20enovden nНа 24 юни честваме един необикновен празник -Еньовден. Посветен е на Св. Йоан Предтеча. Според народните вярвания в навечерието и на самия Еньовден билките имат най-голяма сила. Народът ни вярва, че който на този ден походи бос по росната трева, ще бъде здрав през цялата година.

На празника, учениците от групи лятна занималня в СУ "Вичо Грънчаров", събраха билки, изплетоха пъстър венец и минаха под него за здраве. По време на разходката сред природата споделиха интересни факти от честването на празника в различни краища на страната, рисуваха познати билки и направиха изложба в училище.

 
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА “АЗ НЕ СЪМ РАЗЛИЧЕН!”, ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +”, КД1 ПДФ Печат Е-мейл

logo websiteВъв връзка с проект "€žАз не съм различен!", програма "Еразъм +", Ключова дейност 1, сектор "€žУчилищно образование" на СУ "Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица, екип от осем учители посети гр. Римини, Италия в периода 23.05.2021 - 29.05.2021г.

Основна цел на обучението беше придобиване на опит от педагогическите специалисти в разработванена учебното съдържание по удобен за възприемането от децата начин и използване на нови образователни практики, платформи и програми за получаване на качествено образование. Акцент е поставен върху ефективното приобщаване на учениците, адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете и възможност да развият в оптимална степен своя потенциал, повишаване на мотивацията и сътрудничеството с различни институции.

В резултат на обучението, проведено от "€žSistema Turismo", гр. Римини, Италия, в СУ "€žВичо Грънчаров" бяха реализирани четири съвместни уроци. Старши учителите Р. Петрова и С. Илиева представиха съвместен открит урок по история и цивилизации на тема "Подготовка за вечен живот". Преподавателите В. Христова и Н. Атанасова проведоха съвместен открит урок по ИТ и музика на тема "С Мобилен телефон в час - разкажи приказка за съответната държава чрез презентация". Два съвместни открити урока по английски език бяха представени в начален етап и в гимназиален етап. Д. Николова, учител по английски език, и Е. Йотова, учител по ФВС, включиха английския език и спорта в разнообразни интерактивни игри, чрез съвместния си урок на тема "€žУчи, играй и се забавлявай". Преподавателите Ад. Райкова, Р. Петрова и С. Николова реализираха съвместен урок по английски език, история и математика на тема "€žПътуване до Австралия". Крайният продукт на урока е дигитална книга, озаглавена "10 причини да посетим Австралия". Във всички съвместни уроци участие взе Стела Илиева - ресурсен учител и член на екипа на проекта "€žАз не съм различен!", като приложи нови инструменти за компенсиране на затрудненията, свързани с конкретните нужди на ученика със специални нужди.

Представително събитие на тема "Обучение на деца със СОП" запозна педагогическия екип на СУ "€žВичо Грънчаров" и обществеността с използване на подходящи компенсаторни инструменти и иновативни образователни практики за приобщаване на деца със специфични образователни потребности.Информация за образователната система в България и Италия, всички обучителни и образователни ресурси, както и планове на открити уроци могат да бъдат намерени на линка на страницата на проекта:

https://sites.google.com/view/2019-1-bg01-ka101-061769/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 
Последен учебен ден за учениците в ГЦОУД ПДФ Печат Е-мейл

"viber изображение 2021 06 01 10 54 08 3Внимание! Внимание! Нечувано! Невиждано! Грандиозно, шикозно, помпозно! Ще има карнавал, приказен карнавал! Сложете си тоалетите, скочете в каретите! Оставете тези строги костюми, скучните думи и погледа вял...., елате на карнавал! -Това обяви Котаракът в чизми и празникът започна.

Снежанка, Пепеляшка, Ледената кралица, Пипи Дългото чорапче, Злата магьосница,Котакът в чизми и още много любими герои на децата се срещнаха в СУ"Вичо Грънчаров".С "€žКарнавал на приказните герои" завърши учебната година за учениците от групите за целодневна организация на учебния ден. В последния учебен ден и един ден преди празника на детето, ръководителите на групите Емилия Димитрова, Вероника Божкова, Георги Касабов, Стела Янкова и Татяна Кирова, подариха на децата един чудесен празник. Карнавалът започна с дефиле на герои от любими детски книги. След приказните изживявания, празникът продължи с весели игри и забавления. Учениците от първи до четвърти клас се състезаваха за точност, бързина, съобразителност и работа в екип. В края на карнавала всички участници си тръгнаха с широка усмивка, заредени с енергия за вълшебни летни приключения.

 


Страница 9 от 155