Начало НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ KД1

ПРОЕКТ С НОМЕР 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013941 ПДФ Печат Е-мейл

erasmus

logo digital schools

logo crch

НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, КД 1,

СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“,

ПРОЕКТ С НОМЕР 2021-1-BG01-KA122-SCH-0000139411.09.2022 г.

Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Разработеният от училището проект "Цифрово училище" предвижда екип от 5 учители да бъде обучен в Испания с цел подобряване качеството на обучението в реална и онлайн среда, разнообразяване на методите на преподаване и създаване на позитивна атмосфера в класните стаи. СУ "Вичо Грънчаров" ще използва възможностите на програмата Еразъм + за подкрепа на професионалното развитие на учителите. Кризата с COVID-19 хвърли светлина върху важността на цифровото образование за дигиталната трансформация, от която нашата организация се нуждае. В резултат на обучението очакваме учителят да оптимизира начина си на работа в класовете чрез използване на нови знания, идеи, разнообразни техники и материали, осигурени от организаторите, да се използва потенциалът на цифровите технологии за преподаване и обучение и да се развият цифрови умения за всички. Така ще се предизвика интереса на всички ученици, ще се повиши желанието да учат и ще ги стимулират да са активни участници и събеседници в дейности. Ще се подготвят 5 открити уроци в онлайн среда или смесена среда. Учители ще разработят и разпространят 10 на брой уроци за ОРЕС чрез уеб сайта на проекта като част от уеб сайт на училището. Ще се реализират дейности с разпространението на успешни практики с организиране на онлайн конференция. В края на проекта ще се организира и проведе представителна изява пред ученици, колеги и родители. Ще се направят публикации в местни и регионални медии за работата по проекта.

Какво ще постигнем с реализирането на проекта:

Подготовката на учителите чрез обучение за работата в нови образователни среди за онлайн учене и преподаване; Да повишим капацитета на учителския състав, като превърнем масовия учител в добре подготвен и обучен преподавател, уверен и готов да посрещне съвременните предизвикателства в обучението; Интегриране на резултатите от дейностите по мобилност в организацията: нашата организация като бенефициенти ще интегрира резултатите от внедрените дейности за мобилност, знания, придобити от учителите, за да се възползват организацията като цяло, нейният персонал и учащи; Чрез усвоените европейски обучителни похвати, да стимулираме учениците към по-голям интерес, повече знания и умения за работа в онлайн среда; Повишаване на знанията на учителите и резултатите на учениците.