Начало Актуално Актуално Високо отличие за педагози

Високо отличие за педагози ПДФ Печат Е-мейл
1 kabinet nВисоко отличие за педагози от СУ "Вичо Грънчаров" от конкурс "Новатори в образованието - 2021"
Г-жа Даниела Кенарева и г-жа Ваня Христова са отличени с Първо място в направление "Педагогически иновации" - писане на научна статия , от второ издание на конкурс 4Новатори в образованието". Конкурсът е организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново.
Г-жа Кенарева и г-жа Христова представят иновация в областта на STEM обучението, свързана с развиване на ключови компетентности по природни науки, чрез трансдисциплинарно проекто-базирано обучение, основаващо се на практическата работа в групи със софтуер за виртуална реалност и лабораторни изследвания. Приложната дейност, която обучаемите извършват ги насочва към осмисляне и разбиране на учебното съдържание и успешна интеграция към средата, в която живеят. Използването на zSpace Studio и на Human Anatomy Atlas by Visible Body дава възможност на педагогическите специалисти да поставят учениците в конкретни дидактически предизвикателства.
Научната статия на двамата педагози ще бъде публикувана в сп. "Образование и квалификация" на ДЕПОКПС за 2021 г.