Начало Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни ПДФ Печат Е-мейл
 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

  Начало и край на ваканциите

 • с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

 • 30.10.2021 г. -01.11.2021 г. вкл.-есенна
  24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл.-коледна
  01.02.2022 г. -междусрочна
  01.04.2022 г.-10.04.2022 г. вкл.-пролетна за I - XI клас
  07.04.2022 г. -10.04.2022 г. вкл.-пролетна за XII клас

  Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

  02.02.2022 г.-- I - XII клас

  Неучебни дни

  18.05.2022 г.-държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
  20.05.2022 г.-втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална, квалификация
  25.05.2022 г.-неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
  14.06.2022 г.-изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
  16.06.2022 г.-изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

  Край на втория учебен срок на учебната-2021/2022 година:

  12.05.2022 г. - . - . . XII клас (13 учебни седмици)
  31.05.2022 г. . - - - - І - III клас (14 учебни седмици)
  15.06.2022 г. - - - - - - IV -VІ клас (16 учебни седмици)
  30.06.2022 г. - - - - - V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
  30.06.2022 г. - - - - - VII -XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. .31.08.2022 г.
  за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
 • https://www.mon.bg/bg/56
 • Накратко, следните дни са официални празници и неработни през 2022 г.:

  1 януари 2022 -Нова година.
  3 март -"Великде툓 християнската религия отбелязва Възкресение Христово.
  1 май -Ден на труда и на международната работническа солидарност.
  6 май -Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
  24 май -Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
  6 септември-Съединението на България.
  22 септември-Ден на независимостта на България.
  24, 25, 26 декември- Коледа.

 • Учебната година се удължава за учениците от 1-ви до 3-ти клас

 • З А П О В Е Д № РД09-3472/ 27.11.2020 г.
 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

  Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

  30.10.2020 г. -01.11.2020 г. вкл.- есенна
  24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл.-коледна
  30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл.-междусрочна
  03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.-пролетна за I - XI клас
  08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.-пролетна за XII клас

  Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

  04.02.2021 г.- I - XII клас

  Неучебни дни

  19.05.2021 г.-ДЗИ по БЕЛ
  21.05.2021 г.-втори ДЗИ
  25.05.2021 г.-неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
  16.06.2021 г.-НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
  18.06.2021 г.-НВО по математика в края на VII и на Х клас

  Край на втория учебен срок на учебната-2020/2021 година:

  14.05.2021 г.-XII клас (13 учебни седмици)
  31.05.2021 г. (07.06.2021)- І -III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
  14.06.2021 г.- IV -VІ клас (16 учебни седмици)
  30.06.2021 г.-V -VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
  30.06.2021 г.-VII - ХІ клас (18 учебни седмици)
  14.07.2021 г.
  -Х -XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
  28.07.2021 г. -
  XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

  *

 • Проект на заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2020 - 2021 година
 • Заповед за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020 -2021 година
 • Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас
 • Заповед за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация
 • Заповед за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания

=

Официални празници са:

 • 1 януари - Нова година;
 • 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
 • 1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност;
 • 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
 • 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
 • 6 септември - Ден на Съединението;
 • 22 септември - Ден на Независимостта на България;
 • 1 ноември - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
 • 24 декември - Бъдни вечер
 • 25 и 26 декември - Рождество Христово;
 • Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 2, изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.
Работно време и почивки при работа със специфичен характер и/или организация на труд
Чл. 154а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г.)
При спазване на общите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Министерският съвет може да установява друга продължителност на дневното, седмичното или месечното работно време, на междудневната и седмичната почивка, на почивките в работния ден и на нощния труд за работници и служители, които извършват работа със специфичен характер и/или организация на труда.

публикува официалния.календар за учебната 2019/2020година. Виж за кога са насрочени ваканциите и датите за националните външни оценявания и зрелостните изпити.

-