Начало Начален курс

Седмично разписание 2015/2016г.
Начален курс ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

Седмично разписание-ІI срок 2018-2019 учебна година

1 а, сутрин-206 кабинет

 час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

2

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

3

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

ИУЧ мат.

Ваня Недкова

4

Технол.и пред.

Ваня Недкова

Околен свят

Ваня Недкова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Изобр. изк.

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

5

Час на класа

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

.

Изобр. изк.

Ваня Недкова

.
,

Сп. дейности

oт 15.35-16.10

Еленка Йотова

. . . .

.

1 б, сутрин -207 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Анелия Василева

Математика

Анелия Василева

Математика

Анелия Василева

Математика

Анелия Василева

ИУЧ БЕЛ

Анелия Василева

2

Музика

Анелия Василева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Технол.и пред.

Анелия Василева

Бълг. ез. и лит.

Анелия Василева

ИУЧ БЕЛ

Анелия Василева

3

Бълг. ез. и лит.

Анелия Василева

Бълг. ез. и лит.

Анелия Василева

Бълг. ез. и лит.

Анелия Василева

Бълг. ез. и лит.

Анелия Василева

ИУЧ мат.

Анелия Василева

4

Бълг. ез. и лит.

Анелия Василева

Бълг. ез. и лит.

Анелия Василева

Музика

Анелия Василева

Изобр. изк.

Анелия Василева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

5

Час на класа

Анелия Василева

Околен свят

Анелия Василева

.

Изобр. изк.

Анелия Василева

.
.  .

Сп. дейности

oт 15.40-16.15

Еленка Йотова

. . .

2 а, сутрин-102 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Татяна Георгиева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Математика

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

I чужд език

Диана Николова

2

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

3

Музика

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

4

I чужд език

Диана Николова

Изобр. изк.

Татяна Георгиева

Музика

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

ИУЧ мат.

Татяна Георгиева

5

Час на класа

Татяна Георгиева

Изобр. изк.

Татяна Георгиева

.

Околен свят

Татяна Георгиева

Технол.и пред.

Татяна Георгиева

.

Сп. дейности

от 15.40 ч. - 16.15ч.

Пепа Колева

ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. -17.30ч.

Соня Георгиев

.

ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. - 17.30ч.

Соня Георгиева

.

2 б, сутрин -103 кабинет

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Миглена Димитрова

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

2

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Математика

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Околен свят

Миглена Димитрова

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

3

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Изобр. изк.

Миглена Димитрова

Математика

Миглена Димитрова

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

4

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Изобр. изк.

Миглена Димитрова

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ мат.

Миглена Димитрова

5

Час на класа

Миглена Димитрова

Музика

Миглена Димитрова

.

Технол.и пред.

Миглена Димитрова

Музика

Миглена Димитрова

. .

Сп. дейности

от 15.40 ч. -16.15ч.

Пепа Колева

.

ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. - 17.30ч

Соня Георгиева

.
.  .

ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. - 17.30ч.

Соня Георгиева

.  . .

.

2 в, сутрин - 104 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

2

Технол.и пред.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

3

I чужд език

Диана Николова

Математика

Мариета Панева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Математика

Мариета Панева

I чужд език

Диана Николова

4

Музика

Мариета Панева

Изобр. изк.

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Околен свят

Мариета Панева

ИУЧ мат.

Мариета Панева

5

Час на класа

Мариета Панева

Изобр. изк.

Мариета Панева

.

Музика

Мариета Панева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

. .

ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч.-17.30ч.

Соня Георгиева

Сп. дейности

от 15.40 ч. - 16.15ч.

Пепа Колева

ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. -17.30ч.

Соня Георгиева

.

.

3 а, сутрин - 105 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Чов. и продата

Зарка Гайдарова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

I чужд език

Диана Николова

Чов. и общ.

Зарка Гайдарова

2

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Математика

Зарка Гайдарова

3

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Чов. и общ.

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

4

Компютърно модел

Зарка Гайдарова

Компютърно мод2

Татяна Георгиева

I чужд език

Диана Николова

Изобр. изк.

Зарка Гайдарова

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

I чужд език

Диана Николова

5

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Изобр. изк.

Зарка Гайдарова

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

6

Час на класа

Зарка Гайдарова

Технол.и пред.

Зарка Гайдарова

. .

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

.

ФУЧ ИИ

16.00-16.40

Мартина Нешкова

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. -17.30ч.

Соня Георгиева

. .

Сп. дейности

16.00-16.40

Ивайло Караиванов

.  . . .

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. - 17.30ч.

Соня Георгиева

.

3 б, сутрин – 106 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръсте

Математика

Славка Иванова

2

Компютърно модел

Славка Иванова

Компютърно мод2

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

3

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

4

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

I чужд език

Диана Николова

Изобр. изк.

Славка Иванова

Чов. и общ.

Славка Иванова

5

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Чов. и продата

Славка Иванова

Чов. и общ.

Славка Иванова

Изобр. изк.

Славка Иванова

I чужд език

Диана Николова

6

Час на класа

Славка Иванова

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

. .

Технол.и пред.

Славка Иванова

. 

ФУЧ ИИ

16.00-16.40

Мартина Нешкова

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. -17.30ч.

Соня Георгиева

Сп. дейности

16.00-16.40

Ивайло Караиванов

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. -17.30ч.

Соня Георгиева

.

3 в, сутрин - 107 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Диана Николова

Чов. и продата

Десислава Данова

Чов. и общ.

Десислава Данова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

ИУЧ БЕЛ

Десислава Данова

2

Математика

Десислава Данова

I чужд език

Диана Николова

Музика

Стефан Печикамъков

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

3

Компютърно модел

Десислава Данова

Компутърно мод2

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Математика

Десислава Данова

Технол.и пред.

Десислава Данова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

4

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Математика

Десислава Данова

Математика

Десислава Данова

5

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Изобр. изк.

Десислава Данова

I чужд език

Диана Николова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Чов. и общ.

Десислава Данова

6

Час на класа

Десислава Данов

Изобр. изк.

Десислава Данова

. . 

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

. 

ФУЧ ИИ

16.00-16.40

Мартина Нешкова

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. -17.30ч.

Соня Георгиева

.

Сп. дейности

16.10-16.50

Ивайло Караиванов

.
. . . .

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. 16.50 ч. – 17.30ч.

Соня Георгиева

.

4 а, сутрин - 208 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

ЗИП БЕЛ

Кремена Витанова

2

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Музика

Кремена Витанова

ЗИП Мат.

Кремена Витанова

3

Математика

Кремена Витанова

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

4

Музика

Кремена Витанова

Чов. и продата

Кремена Витанова

Чов. и общ.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

Изобр. изк.

Кремена Витанова

5

I чужд език

Диана Николова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Дом. бит и техн.

Кремена Витанова

Изобр. изк.

Кремена Витанова

. 

Час на класа

Кремена Витанова

СИП чов. и общ.

15.30 - 16. 10

Кремена Витанова

СИП ИИ

15.30 -16.10

Мартина Нешкова

Доп. час по ФВС

15.30 -16.10

Ивайло Караиванов

СИП РЕ сб.гр.

15.30-16.10

Екатерина Георгиева

4 б, сутрин - 209 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

Чов. и продата

Антоанета Станчева

Чов. и общ.

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

ЗИП Мат.

Антоанета Станчева

2

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

3

Математика

Антоанета Станчева

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

ЗИП БЕЛ

Антоанета Станчева

4

Изобр. изк.

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

5

Изобр. изк.

Антоанета Станчева

Музика

Антоанета Станчева

Дом. бит и техн.

Антоанета Станчева

I чужд език

Диана Николова

Музика

Антоанета Станчева

. 

Час на класа

Антоанета Станчева

СИП чов. и общ.

15.30 -16.10

Антоанета Станчева

СИП ИИ

15.30 - 16.10

Мартина Нешкова

. .
. 

Доп. час по ФВС

16.00-16.40

Ивайло Караиванов

. .  .

СИП РЕ сб.гр.

16.20-17.00

Екатерина Георгиева

4 в, сутрин - 02 кабинет

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Чов. и общ.

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

ЗИП Мат.

Даниела Велчева

2

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

Музика

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

3

Математика

Даниела Велчева

Музика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

ЗИП БЕЛ

Даниела Велчева

4

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Изобр. изк.

Даниела Велчева

5

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Чов. и продата

Даниела Велчева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Дом. бит и техн.

Даниела Велчева

Изобр. изк.

Даниела Велчева

. 

Час на класа

Даниела Велчева

Доп. час по ФВС

15.30-16.10

Ивайло Караиванов

СИП ИИ

15.30 -16.10

Мартина Нешкова

СИП чов. и общ.

15.30 -16.10

Даниела Велчева

.

Седмично разписание - І срок 2018-2019 учебна година

1 а, сутрин

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

206

2

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Математика

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

206

3

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Математика

Ваня Недкова

206

Математика

Ваня Недкова

206

ИУЧ мат.

Ваня Недкова

206

4

Технол.и пред.

Ваня Недкова

206

Околен свят

Ваня Недкова

206

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Изобр. изк.

Ваня Недкова

206

Музика

Ваня Недкова

206

5

Час на класа

Ваня Недкова

206

Музика

Ваня Недкова

206

.

Изобр. изк.

Ваня Недкова

206

.
. 

Сп. дейности

oт 15.35-16.10

Еленка Йотова

С

. . . .

.

1 б, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

207

Математика

207

Математика

207

Математика

207

ИУЧ БЕЛ

207

2

Музика

207

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Технол.и пред.

207

Бълг. ез. и лит.

207

ИУЧ БЕЛ

207

3

Бълг. ез. и лит.

-

207

Бълг. ез. и лит.

-

207

Бълг. ез. и лит.

-

207

Бълг. ез. и лит.

-

207

ИУЧ мат.

-

207

4

Бълг. ез. и лит.

207

Бълг. ез. и лит.

207

Музика

207

Изобр. изк.

207

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

5

Час на класа

207

Околен свят

207

.

Изобр. изк.

207

.
.  .

Сп. дейности

oт 15.40-16.15

Еленка Йотова

С

. . .

.

2 а, сутрин

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Татяна Георгиева

102

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Математика

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

I чужд език

Диана Николова

102

2

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Математика

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

102

3

Музика

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

102

4

I чужд език

Диана Николова

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Музика

Татяна Георгиева

102

Математика

Татяна Георгиева

102

ИУЧ мат.

Татяна Георгиева

102

5

Час на класа

Татяна Георгиева

102

Изобр. изк.

Татяна Георгиева

102

.

Околен свят

Татяна Георгиева

102

Технол.и пред.

Татяна Георгиева

102

. 

Сп. дейности

от 15.40 ч. -16.15ч.

Пепа Колева

С

. . . .

2 б, сутрин

 

 час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Миглена Димитрова

103

I чужд език

Диана Николова

103

Математика

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

103

2

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Математика

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Околен свят

Миглена Димитрова

103

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

103

3

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Математика

Миглена Димитрова

103

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

103

4

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Технол.и пред.

Миглена Димитрова

103

I чужд език

Диана Николова

103

ИУЧ мат.

Миглена Димитрова

103

5

Час на класа

Миглена Димитрова

103

Музика

Миглена Димитрова

103

.

Изобр. изк.

Миглена Димитрова

103

Музика

Миглена Димитрова

103

. .

Сп. дейности

от 15.40 ч.- 16.15ч.

Пепа Колева

С

. . .

2 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Математика

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

104

2

Технол.и пред.

Мариета Панева

104

Изобр. изк.

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

104

3

I чужд език

Диана Николова

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Математика

Мариета Панева

104

I чужд език

Диана Николова

104

4

Математика

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Математика

Мариета Панева

104

Околен свят

Мариета Панева

104

ИУЧ мат.

Мариета Панева

104

5

Час на класа

Мариета Панева

104

Музика

Мариета Панева

104

Сп. дейности

от 15.40 ч. -16.15ч.

Пепа Колева

С

Музика

Мариета Панева

104

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

3 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Чов. и продата

Зарка Гайдарова

105

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Чов. и общ.

Зарка Гайдарова

105

2

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Музика

Зарка Гайдарова

105

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Математика

Зарка Гайдарова

105

3

Математика

Зарка Гайдарова

105

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Музика

Зарка Гайдарова

105

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

105

4

Компутърно модел.

Зарка Гайдарова

311

Компутърно мод.2 група

Татяна Георгиева

211

I чужд език

Диана Николова

105

Чов. и общ.

Зарка Гайдарова

105

Математика

Зарка Гайдарова

105

I чужд език

Диана Николова

105

5

Технол.и пред.

Зарка Гайдарова

105

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

I чужд език

Диана Николова

105

ИУЧ Човекът и пр

Зарка Гайдарова

105

Изобр. изк.

Зарка Гайдарова

105

6

Час на класа

Зарка Гайдарова

105

Сп. Дейности

Ивайло Караиванов

16.00-16.40

С

.

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

С

Изобр. изк.

Зарка Гайдарова

105

.

ФУЧ ИИ

Мартина Нешкова

16.00-16.40

А

. . . .

3 б, сутрин

.

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Музика

Славка Иванова

106

Математика

Славка Иванова

106

Математика

Славка Иванова

106

ИУЧ Човекът и пр

Славка Иванова

106

Математика

Славка Иванова

106

2

Компутърно модел.

Славка Иванова

311

Компутърно мод.2 група

Миглена Димитрова

211

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

I чужд език

Диана Николова

106

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

106

3

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Музика

Славка Иванова

106

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

4

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

106

I чужд език

Диана Николова

106

Изобр. изк.

Славка Иванова

106

Чов. и общ.

Славка Иванова

106

5

Технол.и пред.

Славка Иванова

106

Чов. и продата

Славка Иванова

106

Чов. и общ.

Славка Иванова

106

Изобр. изк.

Славка Иванова

106

I чужд език

Диана Николова

106

6

Час на класа

Славка Иванова

106

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

106

Сп. Дейности

Ивайло Караиванов

16.00-16.40

С

.

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

106

. 

ФУЧ ИИ

Мартина Нешкова

16.00-16.40

А

. . . .

3 в, сутрин

..  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Диана Николова

107

Чов. и продата

Десислава Данова

107

Чов. и общ.

Десислава Данова

107

I чужд език

Диана Николова

107

ИУЧ БЕЛ

Десислава Данова

107

2

Музика

Стела Акиванива

107

I чужд език

Диана Николова

107

Музика

Стела Акиванива

107

ИУЧ Човекът и пр

Десислава Данова

107

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

3

Компутърно модел.

Десислава Данова

311

Компутърно мод.2 група

Мариета Панева

211

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Математика

Десислава Данова

107

Технол.и пред.

Десислава Данова

107

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

107

4

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Математика

Десислава Данова

107

Математика

Десислава Данова

107

5

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Изобр. изк.

Десислава Данова

107

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

107

Чов. и общ.

Десислава Данова

107

6

Час на класа

Десислава Данова

107

Изобр. изк.

Десислава Данова

107

.

Сп. Дейности

Ивайло Караиванов

16.00-16.40

С

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

107

.

ФУЧ ИИ

Мартина Нешкова

16.00-16.40

. . . .

4 а, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

Музика

Кремена Витанова

208

I чужд език

Диана Николова

208

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

ЗИП БЕЛ

Кремена Витанова

208

2

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

Математика

Кремена Витанова

208

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

208

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

ЗИП Мат.

Кремена Витанова

208

3

Математика

Кремена Витанова

208

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

Математика

Кремена Витанова

208

I чужд език

Диана Николова

208

Чов. и продата

Кремена Витанова

208

4

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

Чов. и общ.

Кремена Витанова

208

Математика

Кремена Витанова

208

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

5

I чужд език

Диана Николова

207

Чов. и продата

Кремена Витанова

207

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

207

Дом. бит и техн.

Кремена Витанова

207

Изобр. изк.

Кремена Витанова

207

.

Час на класа

Кремена Витанова

208

СИП чов. и общ.

Кремена Витанова

15.30 - 16.10

208

СИП ИИ

Мартина Нешкова

15.30 - 16.10

А

Доп. час по ФВС

Ивайло Караиванов

15.30 - 16.10

С

СИП РЕ сб.гр.

15.30-16.10

Ек. Георгиева

208

4 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Чов. и продата

Антоанета Станчева

209

Чов. и общ.

Антоанета Станчева

209

Математика

Антоанета Станчева

209

Чов. и продата

Антоанета Станчева

209

2

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Математика

Антоанета Станчева

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

209

3

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

209

I чужд език

Диана Николова

209

I чужд език

Диана Николова

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

ЗИП Мат.

Антоанета Станчева

209

4

Математика

Антоанета Станчева

209

Математика

Антоанета Станчева

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

209

ЗИП БЕЛ

Антоанета Станчева

209

5

Музика

Антоанета Станчева

209

Изобр. изк.

Антоанета Станчева

209

Дом. бит и техн.

Антоанета Станчева

209

I чужд език

Диана Николова

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

.

Час на класа

Антоанета Станчева

209

СИП чов. и общ.

Антоанета Станчева

15.30 -16.10

209

СИП ИИ

Мартина Нешкова

15.30 -16.10

.

.

Доп. час по ФВС

Ивайло Караиванов

15.30 -16.10

С

.  . . . .

СИП РЕ сб.гр.

Ек. Георгиева

16.20-17.00

208

4 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Даниела Велчева

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Чов. и общ.

Даниела Велчева

02

Математика

Даниела Велчева

02

ЗИП Мат.

Даниела Велчева

02

2

I чужд език

Диана Николова

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

I чужд език

Диана Николова

02

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

02

I чужд език

Диана Николова

02

3

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Музика

Даниела Велчева

02

Математика

Даниела Велчева

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Чов. и продата

Даниела Велчева

02

4

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Математика

Даниела Велчева

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

ЗИП БЕЛ

Даниела Велчева

02

5

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

02

Чов. и продата

Даниела Велчева

02

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

02

Дом. бит и техн.

Даниела Велчева

02

Изобр. изк.

Даниела Велчева

02

.

Час на класа

Даниела Велчева

02

.

СИП ИИ

Мартина Нешкова

15.30 -16.10

А

СИП чов. и общ.

Даниела Велчева

15.30 -16.10

02

.
.  . . .

Доп. час по ФВС

Ивайло Караиванов

16.20-17.00

С Ивайло Караиванов

С

.

Последно променен на Петък, 15 Февруари 2019 08:53