Начало Начален курс

Седмично разписание
Начален курс ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

2021-2022 уч. година

Седмично разписание 2 срок 2021-2022

В сила от 17.01.2022

1 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

2

Български език и литература

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

3

Математика

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Татяна Георгиева

Родинознание

Татяна Георгиева

ИУЧ Математика

Татяна Георгиева

4

Музика

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

Музика

Татяна Георгиева

5

Час на класа

Татяна Георгиева

Технологии и предприемачество

Татяна Георгиева

Спортни дейности

13.05-13.40

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

 

1 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

2

Български език и литература

Мариета Панева

Музика

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

3

Математика

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Родинознание

Мариета Панева

ИУЧ Математика

Мариета Панева

4

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Изобразително изкуство

Мариета Панева

Музика

Мариета Панева

5

Час на класа

Мариета Панева

Технологии и предприемачество

Мариета Панева

Спортни дейности

15.20-15.55

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Мариета Панева

.

2 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

ИУЧ Математика

Зарка Гайдарова

2

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

3

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

4

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Технологии и предприемачество

Зарка Гайдарова

5

Час на класа

Зарка Гайдарова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Музика

Зарка Гайдарова

Родинознание

Зарка Гайдарова

Спортни дейности

13.05-13.40

Красимир Кръстев

2 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

ИУЧ Математика

Славка Иванова

2

Български език и литература

Славка Иванова

Технологии и предприемачество

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

3

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

4

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Родинознание

Славка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

5

Час на класа

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Спортни дейности

15.20-15.55

Красимир Кръстев

3 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Десислава Бейска

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Български език и литература

Десислава Бейска

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ Човек и общ.

Десислава Бейска

2

Компютърно моделиране

Милена Костадинова

Математика

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

ИУЧ БЕЛ

Десислава Бейска

3

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Десислава Бейска

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Човекът и обществото

Десислава Бейска

ИУЧ Математика

Десислава Бейска

4

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Изобразително изкуство

Десислава Бейска

5

Български език и литература

Десислава Бейска

Човекът и обществото

Десислава Бейска

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Технологии и предприемачество

Десислава Бейска

Изобразително изкуство

Десислава Бейска

6

Час на класа

Десислава Бейска

Музика

Десислава Бейска

Човекът и природата

Десислава Бейска

Спортни дейности

13.45- 14.25

Красимир Кръстев

.

3 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Човекът и природата

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

2

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

3

Компютърно моделиране

Милена Костадинова

Човекът и обществото

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Човекът и обществото

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

4

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

ИУЧ Математика

Даниела Велчева

5

Музика

Даниела Велчева

Технологии и предприемачество

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

ИУЧ Човек и общ.

Даниела Велчева

6

Час на класа

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

. .
.

Спортни дейности

14.00 - 14.40 Красимир Кръстев

. . . .

4 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Компютърно моделиране

Милена Костадинова

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

ИУЧ Математика

Ваня Недкова

2

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

3

Технологии и предприемачество

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

4

Български език и литература

Ваня Недкова

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

5

Български език и литература

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Човекът и обществото

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

6

Час на класа

Ваня Недкова

Човекът и природата

Ваня Недкова

Човекът и природата

Ваня Недкова

Спортни дейности

16.05 ч. - 16.45 Красимир Кръстев

.

4 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Анка Йовчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Анка Йовчева

Човекът и обществото

Анка Йовчева

ИУЧ Математика

Анка Йовчева

2

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

3

Български език и литература

Анка Йовчева

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Музика

Анка Йовчева

4

Български език и литература

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

Музика

Анка Йовчева

Чужд език - АЕ

Диана Николова

5

Компютърно моделиране

Милена Костадинова

Български език и литература

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Чужд език - АЕ

Диана Николова

Технологии и предприемачество

Анка Йовчева

6

Час на класа

Анка Йовчева

Човекът и природата

Анка Йовчева

Човекът и природата

Анка Йовчева

. .
. .

Спортни дейности

14.00- 14.40 Красимир Кръстев

. . .

Седмично разписание 1 срок 2021-2022

1 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

2

Български език и литература

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

3

Математика

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Татяна Георгиева

Родинознанние

Татяна Георгиева

ИУЧ Математика

Татяна Георгиева

4

Музика

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

Музика

Татяна Георгиева

5

Час на класа

Татяна Георгиева

Технологии и предприемачество

Татяна Георгиева

Спортни дейности

13.05-13.40

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

.

1 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

2

Български език и литература

Мариета Панева

Музика

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

3

Математика

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Родинознанние

Мариета Панева

ИУЧ Математика

Мариета Панева

4

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Изобразително изкуство

Мариета Панева

Музика

Мариета Панева

5

Час на класа

Мариета Панева

Технологии и предприемачество

Мариета Панева

Спортни дейности

15.20-15.55

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Мариета Панева

.

2 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Първи чужд език

Диана Николова

Първи чужд език

Диана Николова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

ИУЧ Математика

Зарка Гайдарова

2

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

3

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

4

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Технологии и предприемачество

Зарка Гайдарова

5

Час на класа

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Родинознанние

Зарка Гайдарова

Спортни дейности

13.05-13.40

Красимир Кръстев

2 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Първи чужд език

Диана Николова

ИУЧ Математика

Славка Иванова

2

Български език и литература

Славка Иванова

Технологии и предприемачество

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

3

Математика

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

4

Музика

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Родинознанние

Славка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

5

Час на класа

Славка Иванова

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Първи чужд език

Диана Николова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Спортни дейности

15.20-15.55

Красимир Кръстев

3 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Човекът и обществото

Десислава Бейска

2

Компютърно моделиране

Милена Костадинова

Първи чужд език

Диана Николова

Български език и литература

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

ИУЧ БЕЛ

Десислава Бейска

3

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Десислава Бейска

Първи чужд език

Диана Николова

Музика

Десислава Бейска

ИУЧ Математика

Десислава Бейска

4

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

Първи чужд език

Диана Николова

Изобразително изкуство

Десислава Бейска

5

Български език и литература

Десислава Бейска

Човекът и обществото

Десислава Бейска

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Технологии и предприемачество

Десислава Бейска

Изобразително изкуство

Десислава Бейска

6

Час на класа

Десислава Бейска

Музика

Десислава Бейска

Човекът и природата

Десислава Бейска

Спортни дейности

13.45– 14.25

Красимир Кръстев

.

3 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Човекът и природата

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

2

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Първи чужд език

Диана Николова

Първи чужд език

Диана Николова

Първи чужд език

Диана Николова

3

Компютърно моделиране

Милена Костадинова

Човекът и обществото

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

ИУЧ Математика

Даниела Велчева

4

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

Човекът и обществото

Даниела Велчева

5

Музика

Даниела Велчева

Технологии и предприемачество

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

Музика

Даниела Велчева

6

Час на класа

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Спортни дейности

16.05 – 16.45

Красимир Кръстев

.

4 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Компютърно моделиране

Милена Костадинова

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

ИУЧ Математика

Ваня Недкова

2

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

3

Технологии и предприемачество

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

Първи чужд език

Диана Николова

Първи чужд език

Диана Николова

4

Български език и литература

Ваня Недкова

Първи чужд език

Диана Николова

Човекът и природата

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

5

Български език и литература

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Човекът и обществото

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

6

Час на класа

Ваня Недкова

Човекът и природата

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

. .
. .

Спортни дейности

14.00– 14.40 Красимир Кръстев

. . .

4 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Анка Йовчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Анка Йовчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ Математика

Анка Йовчева

2

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

3

Български език и литература

Анка Йовчева

Първи чужд език

Диана Николова

Технологии и предприемачество

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

4

Български език и литература

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Човекът и обществото

Анка Йовчева

Първи чужд език

Диана Николова

5

Компютърно моделиране

Милена Костадинова

Български език и литература

Анка Йовчева

Човекът и природата

Анка Йовчева

Първи чужд език

Диана Николова

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

6

Час на класа

Анка Йовчева

Човекът и природата

Анка Йовчева

Музика

Анка Йовчева

. .
.

Спортни дейности

14.00– 14.40 Красимир Кръстев

. . . .

.

Последно променен на Петък, 04 Февруари 2022 15:15