Седмично разписание 2015/2016г.
Начало Начален курс

Седмично разписание 2015/2016г.
Начален курс ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

Седмично разписание - ІІ срок 2017-2018 учебна година

І а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

БЕЛ

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

2

БЕЛ.

Татяна Георгиева

ФВС

Красимир Кръстев

БЕЛ.

Татяна Георгиева

Музика

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

3

БЕЛ.

Татяна Георгиева

БЕЛ

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

БЕЛ.

Татяна Георгиева

ФВС

Красимир Кръстев

4

Музика

Татяна Георгиева

БЕЛ.

Татяна Георгиева

Технологии и предприемачество

Татяна Георгиева

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

ИУЧ мат.

Татяна Георгиева

5 Час на класа

Околен свят

Татяна Георгиева

Сп. дейности

от 15.40 ч.-16.15ч.

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

 

І б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

БЕЛ.

Миглена Димитрова

БЕЛ.

Миглена Димитрова

Математика

Миглена Димитрова

БЕЛ.

Миглена Димитрова

ИУЧ мат.

Миглена Димитрова

2

БЕЛ.

Миглена Димитрова

БЕЛ.

Миглена Димитрова

ФВС

Красимир Кръстев

Математика

Миглена Димитрова

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

3

Математика

Миглена Димитрова

Математика

Миглена Димитрова

БЕЛ.

Миглена Димитрова

Изобразително изкуство

Миглена Димитрова

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

4

Музика

Миглена Димитрова

Околен свят

Миглена Димитрова

БЕЛ.

Миглена Димитрова

Изобразително изкуство

Миглена Димитрова

Музика

Миглена Димитрова

5

Час на класа

ФВС

Красимир Кръстев

Технологии и предприемачество

Миглена Димитрова

   
     

Сп. дейности

от 16.25 ч. -17.00.

   

І в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Мариета Панева

БЕЛ.

Мариета Панева

БЕЛ.

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

ИУЧ мат.

Мариета Панева

2

БЕЛ.

Мариета Панева

БЕЛ.

Мариета Панева

БЕЛ.

Мариета Панева

Музика

Мариета Панева

ФВС

Красимир Кръстев

3

БЕЛ.

Мариета Панева

ФВС

Красимир Кръстев

Математика

Мариета Панева

БЕЛ.

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

4

Музика

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Технологии и предприемачество

Мариета Панева

Изобразително изкуство

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

5 Час на класа

Околен свят

Мариета Панева

Сп. дейности

от 15.40 ч.-16.15ч.

Изобразително изкуство

Мариета Панева

 

ІІ а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

БЕЛ.

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

БЕЛ.

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

2

БЕЛ.

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

БЕЛ.

Зарка Гайдарова

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

3

ФВС

Красимир Кръстев

БЕЛ.

Зарка Гайдарова

БЕЛ.

Зарка Гайдарова

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

ИУЧ мат.

Зарка Гайдарова

4

Математика

Зарка Гайдарова

БЕЛ.

Зарка Гайдарова

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

ФВС

Красимир Кръстев

5 Час на класа

Технологии и предприемачество

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Околен свят

Зарка Гайдарова

 
    ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. 15.40 – 16,15      
   

Сп. дейности

от 16.25-17.00 ч.

ФУЧ -Изобразително изкуство сб. гр. 16,25-17,00    

ІІ б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

БЕЛ.

Славка Иванова

БЕЛ.

Славка Иванова

БЕЛ.

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

2

Математика

Славка Иванова

БЕЛ.

Славка Иванова

БЕЛ.

Славка Иванова

ФВС

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

3

Технологии и предприемачество

Славка Иванова

I чужд език

Диана Николова

ФВС

Красимир Кръстев

БЕЛ.

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

4

I чужд език

Диана Николова

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

БЕЛ.

Славка Иванова

ИУЧ мат.

Славка Иванова

5

Час на класа

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Околен свят

Славка Иванова

 
    ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. от 15.40 -16,15 ФУЧ -Изобразително изкуство сб. гр. 16,25-17,00    
   

Сп. дейности

от 16,25 -17,00

     

ІІ в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Диана Николова

ФВС

Красимир Кръстев

I чужд език

Диана Николова

БЕЛ.

Десислава Данова

ИУЧ БЕЛ

Десислава Данова

2

БЕЛ.

Десислава Данова

Математика

Десислава Данова

БЕЛ.

Десислава Данова

БЕЛ.

Десислава Данова

ИУЧ БЕЛ

Десислава Данова

3

Математика

Десислава Данова

БЕЛ.

Десислава Данова

БЕЛ.

Десислава Данова

ФВС

Красимир Кръстев

Музика

Десислава Данова

4

Технологии и предприемачество

Славка Иванова

БЕЛ.

Десислава Данова

Математика

Десислава Данова

Математика

Десислава Данова

ИУЧ математика

Зарка Гайдарова

5 Час на класа

Музика

Десислава Данова

Изобразително изкуство

Десислава Данова

Околен свят

Десислава Данова

 
    ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр. от 16,25-17,00

ФУЧ Ã¢€“Изобразително изкуство сб.гр.

16,25-17,00

Сп. дейности

от 15.40 -16,15

 

ІІІ а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Кремена Витанова

БЕЛ.

Кремена Витанова

ФВС

Красимир Кръстев

Математика

Кремена Витанова

I чужд език

Диана Николова

2

Домашен бит и техника

Кремена Витанова

БЕЛ.

Кремена Витанова

Човекът и обществото

Кремена Витанова

I чужд език

Диана Николова

ЗИП Мат.

Кремена Витанова

3

БЕЛ.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

I чужд език

Диана Николова

БЕЛ.

Кремена Витанова

БЕЛ.

Кремена Витанова

4

Човекът и природата

Кремена Витанова

Човекът и обществото

Кремена Витанова

БЕЛ.

Кремена Витанова

Изобразително изкуство

Кремена Витанова

ЗИП БЕЛ

Кремена Витанова

5

ФВС

Красимир Кръстев

Музика

Стела Акиванова

БЕЛ.

Кремена Витанова

Изобразително изкуство

Кремена Витанова

ФВС

Красимир Кръстев

  Час на класа

СИП РЕ сб.гр.

15.30-16-10

 

Доп. час по ФВС

15.30-16.10

СИП Човекът и общ.

15.30-16.10

ІІІ б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

БЕЛ.

Антоанета Станчева

БЕЛ.

Антоанета Станчева

Човекът и обществото

Антоанета Станчева

БЕЛ.

Антоанета Станчева

ЗИП Мат.

Антоанета Станчева

2

Домашен бит и техника

Антоанета Станчева

БЕЛ.

Антоанета Станчева

I чужд език

Диана Николова

БЕЛ.

Антоанета Станчева

Музика

Стела Акиванова

3

Математика

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

БЕЛ.

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

БЕЛ.

Антоанета Станчева

4

ФВС

Красимир Кръстев

ФВС

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Антоанета Станчева

ФВС

Красимир Кръстев

I чужд език

Диана Николова

5

Човекът и природата

Антоанета Станчева

Човекът и обществото

Антоанета Станчева

Изобразително изкуство

Антоанета Станчева

I чужд език

Диана Николова

ЗИП БЕЛ

Антоанета Станчева

  Час на класа

СИП сб. гр. Из. изк./ СИП РЕ сб.гр.

15.30-16.10

 

Доп. час по ФВС

15.30-16.10

СИП Човекът и обществото

15.30-16.10

ІІІ в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Човекът и природата

Даниела Велчева

БЕЛ.

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

ФВС

Красимир Кръстев

2

ФВС

Красимир Кръстев

БЕЛ.

Даниела Велчева

Човекът и обществото

Даниела Велчева

БЕЛ.

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

3

Математика

Даниела Велчева

Човекът и обществото

Даниела Велчева

БЕЛ.

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

ЗИП Мат.

Даниела Велчева

4

БЕЛ.

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

БЕЛ.

Даниела Велчева

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

БЕЛ.

Даниела Велчева

5

Музика

Стела Акиванова

Домашен бит и техника

Даниела Велчева

ФВС

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

ЗИП БЕЛ

Даниела Велчева

  Час на класа

Доп. час по ФВС

15.30-16.10

СИП сб. гр. Из. изк. /СИП РЕ сб.гр.

16,20-17,00

 

СИП Човекът и обществото

15.30-16.10

 

4 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

ФВС

Красимир Кръстев

I чужд език

Сия Михайлова

I чужд език

Сия Михайлова

БЕЛ.

Ваня Недкова

ЗИП Мат.

Ваня Недкова

2

Математика

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

БЕЛ.

Ваня Недкова

БЕЛ.

Ваня Недкова

3

БЕЛ.

Ваня Недкова

БЕЛ.

Ваня Недкова

Музика

Стела Акиванова

I чужд език

Сия Михайлова

ЗИП БЕЛ

Ваня Недкова

4

Музика

Стела Акиванова

Човекът и обществото

Ваня Недкова

БЕЛ.

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

5

Човекът и природата

Ваня Недкова

Домашен бит и техника

Ваня Недкова

БЕЛ.

Ваня Недкова

ФВС

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

  Час на класа

СИП Човекът и общ.

15.30-16.10

 

Доп. час по ФВС

15.30-16.10

 

4 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Мариaна Георгиева

БЕЛ.

Мариaна Георгиева

БЕЛ.

Мариaна Георгиева

Музика

Стела Акиванова

ЗИП БЕЛ

Мариaна Георгиева

2

БЕЛ.

Мариaна Георгиева

I чужд език

Диана Николова

БЕЛ.

Мариaна Георгиева

Математика

Мариaна Георгиева

БЕЛ.

Мариaна Георгиева

3

I чужд език

Диана Николова

Човекът и обществото

Мариaна Георгиева

Математика

Мариaна Георгиева

БЕЛ.

Мариaна Георгиева

ЗИП Мат.

Мариaна Георгиева

4

Човекът и природата

Мариaна Георгиева

Музика

Стела Акиванова

Изобразително изкуство

Мариaна Георгиева

БЕЛ.

Мариaна Георгиева

ФВС

Росица Генова

5

ФВС

Росица Генова

Математика

Мариaна Георгиева

Изобразително изкуство

Мариaна Георгиева

Домашен бит и техника

Мариaна Георгиева

I чужд език

Диана Николова

  Час на класа

СИП Човекът и обществото.

15.30-16.10

 

Доп. час по ФВС

15.30-16.10

 

4 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Маруся Йорданова

ФВС

Росица Генова

Математика

Маруся Йорданова

Математика

Маруся Йорданова

ЗИП БЕЛ

Маруся Йорданова

2

I чужд език

Диана Николова

Математика

Маруся Йорданова

БЕЛ.

Маруся Йорданова

Музика

Стела Акиванова

БЕЛ.

Маруся Йорданова

3

Музика

Стела Акиванова

БЕЛ.

Маруся Йорданова

БЕЛ.

Маруся Йорданова

БЕЛ.

Маруся Йорданова

ЗИП Мат.

Маруся Йорданова

4

БЕЛ.

Маруся Йорданова

Човекът и обществото

Маруся Йорданова

ФВС

Росица Генова

БЕЛ.

Маруся Йорданова

Изобразително изкуство

Маруся Йорданова

5

Човекът и природата

Маруся Йорданова

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

Домашен бит и техника

Маруся Йорданова

Изобразително изкуство

Маруся Йорданова

  Час на класа

СИП Човекът и обществото.

15.30-16.10

 

Доп. час по ФВС

15.30-16.10

 

Седмично разписание--1 срок 2017-2018 уч. г.

1 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

2

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Музика

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

3

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

4

Музика

Татяна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

Технол.и пред.

Татяна Георгиева

Изобр. изк.

Татяна Георгиева

ИУЧ мат.

Татяна Георгиева

5

Час на класа

Татяна Георгиева

Околен свят

Татяна Георгиева

 

Изобр. изк.

Татяна Георгиева

 
     

Сп. дейности

от 15.40 ч. -16.15ч.

Росица Генова

   

1 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Математика

Миглена Димитрова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

ИУЧ мат.

Миглена Димитрова

2

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

3

Математика

Миглена Димитрова

Математика

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Математика

Миглена Димитрова

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

4

Музика

Миглена Димитрова

Околен свят

Миглена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

Изобр. изк.

Миглена Димитрова

Музика

Миглена Димитрова

5

Час на класа

Миглена Димитрова

Технол.и пред.

Миглена Димитрова

 

Изобр. изк.

Миглена Димитрова

 
     

Сп. дейности

от 16.25 ч. - 17.00

Росица Генова

   

1 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

ИУЧ мат.

Мариета Панева

2

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Музика

Мариета Панева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

3

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Математика

Мариета Панева

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

4

Музика

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Технол.и пред.

Мариета Панева

Изобр. изк.

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

5

Час на класа

Мариета Панева

Околен свят

Мариета Панева

 

Изобр. изк.

Мариета Панева

 
     

Сп. дейности

от 15.40 ч. -16.15ч.

Елена Илиева

   

2 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

2

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Технол.и пред.

Зарка Гайдарова

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

3

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

Околен свят

Зарка Гайдарова

ИУЧ мат.

Зарка Гайдарова

4

Математика

Зарка Гайдарова

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

5

Час на класа

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Изобр. изк.

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

 
   

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр.

15.40 – 16,15

Розалия Нанкова

     
   

Сп. дейности

от 16.25-17.00ч.

Красимир

Кръстев

ФУЧ сб. гр. Из. Изк.

16,25-17,00

Пепа Хаджитодорова

   

2 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

2

Математика

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

3

Технол.и пред.

Славка Иванова

I чужд език

Диана Николова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

4

I чужд език

Диана Николова

Математика

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

ИУЧ мат.

Славка Иванова

5

Час на класа

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Изобр. изк.

Славка Иванова

Околен свят

Славка Иванова

 
   

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр.

15.40 16,15

Розалия Нанкова

Сп. дейности

от 15.40 ч.-16.15ч.

Еленка Йотова

   
     

ФУЧ сб. гр. Из. Изк.

16,25-17,00

Пепа Хаджитодорова

   

2 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Диана Николова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Десислава Данова

2

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Математика

Десислава Данова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

ИУЧ БЕЛ

Десислава Данова

3

Математика

Десислава Данова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Математика

Десислава Данова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Музика

Десислава Данова

4

Технол.и пред.

Славка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

Изобр. изк.

Десислава Данова

Околен свят

Десислава Данова

ИУЧ мат.

Зарка Гайдарова

5

Час на класа

Десислава Данова

Музика

Десислава Данова

Изобр. изк.

Десислава Данова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Сп. дейности

от 15.40 – 16,15

Красимир Кръстев

   

ФУЧ ФВС - маж. състав сб.гр.

15.40 -16,15

Розалия Нанкова

ФУЧ сб. гр. Из. Изк.

16,25-17,00

Пепа Хаджитодорова

   

3 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Музика

Стела  Акиванива

Математика

Кремена Витанова

I чужд език

Диана Николова

2

Математика

Кремена Витанова

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

I чужд език

Диана Николова

ЗИП Мат.

Кремена Витанова

3

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

4

Чов. и продата

Кремена Витанова

Чов. и общ.

Кремена Витанова

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Изобр. изк.

Кремена Витанова

ЗИП БЕЛ

Кремена Витанова

5

Дом. бит и техн.

Кремена Витанова

Музика

Стела  Акиванива

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

Изобр. изк.

Кремена Витанова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

 

Час на класа

Кремена Витанова

СИП РЕ сб.гр.

15.30-16-10

Екатерина Георгиева

 

Доп. час по ФВС

15.30 – 16.10

Кремена Витанова

СИП Чов. и общ.

15.30 – 16.10

Кремена Витанова

3 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

Бълг. ез. и лит.

Антоанета

Станчева

Математика

Антоанета Станчева

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

ЗИП Мат.

Антоанета Станчева

2

Музика

Стела Акиванива

Бълг. ез. и лит.

Антоанета

Станчева

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

Музика

Стела

Акиванива

3

Математика

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета

Станчева

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

4

Чов. и продата

Антоанета Станчева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Изобр. изк.

Антоанета Станчева

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

I чужд език

Диана Николова

5

Дом. бит и техн.

Антоанета Станчева

Чов. и общ.

Антоанета Станчева

Изобр. изк.

Антоанета Станчева

I чужд език

Диана Николова

ЗИП БЕЛ

Антоанета Станчева

6 

Час на класа

Антоанета Станчева

СИП сб. гр. Из. Изк.

15.30 – 16.10

Пепа Хаджитодорова

СИП РЕ сб.гр.

16,20-17,00

Екатерина Георгиева

 

СИП Чов. и общ.

15.30 – 16.10

Антоанета Станчева

Доп. час по ФВС

15.30 – 16.10

Пепа Колева

3 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Чов. и продата

Даниела Велчева

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

Математика

Даниела Велчева

ЗИП Мат.

Даниела Велчева

2

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

3

Математика

Даниела Велчева

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Музика

Стела  Акиванива

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

4

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Чов. и общ.

Даниела Велчева

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Изобр. изк.

Даниела Велчева

ЗИП БЕЛ

Даниела Велчева

5

Музика

Стела  Акиванива

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

Изобр. изк.

Даниела Велчева

Дом. бит и техн.

Даниела Велчева

 

Час на класа

Даниела Велчева

СИП сб. гр. Из. Изк.

15.30 -16.10

Пепа Хаджитодорова

СИП РЕ сб.гр.

16,20-17,00

Екатерина Георгиева

 

СИП Чов. и общ.

15.30 -16.10

Даниела Велчева

Доп. час по ФВС

15.30-16.10

Даниела Велчева

4 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Недкова

Чов. и общ.

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

2

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

ЗИП Мат.

Ваня Недкова

3

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

I чужд език

Сия Михайлова

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

4

Чов. и продата

Ваня Недкова

I чужд език

Сия Михайлова

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Чов. и продата

Ваня Недкова

ЗИП БЕЛ

Ваня Недкова

5

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

Изобр. изк.

Ваня Недкова

I чужд език

Сия Михайлова

Музика

Стела  Акиванива

Дом. бит и техн.

Ваня Недкова

6 

Час на класа

Ваня Недкова

СИП чов. и общ.

15.30 – 16.10

Ваня Недкова

 

Доп. час по ФВС

15.30 – 16.10

Ваня Недкова

 

4 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Мариaна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Мариaна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Мариaна Георгиева

Математика

Мариaна Георгиева

ЗИП БЕЛ

Мариaна Георгиева

2

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

I чужд език

Диана Николова

Бълг. ез. и лит.

Мариaна Георгиева

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

Бълг. ез. и лит.

Мариaна Георгиева

3

I чужд език

Диана Николова

Чов. и общ.

Мариaна Георгиева

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

Бълг. ез. и лит.

Мариaна Георгиева

I чужд език

Диана Николова

4

Чов. и продата

Мариaна Георгиева

Музика

Стела  Акиванива

Математика

Мариaна Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Мариaна Георгиева

ЗИП Мат.

Мариaна Георгиева

5

Бълг. ез. и лит.

Мариaна Георгиева

Математика

Мариaна Георгиева

Изобр. изк.

Мариaна Георгиева

Чов. и продата

Мариaна Георгиева

Дом. бит и техн.

Мариaна Георгиева

 

Час на класа

Мариaна Георгиева

СИП чов. и общ.

15.30 – 16.10

Мариaна Георгиева

 

Доп. час по ФВС

15.30 – 16.10

Мариaна Георгиева

 

4 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Маруся Йорданова

I чужд език

Диана Николова

Математика

Маруся Йорданова

Математика

Маруся Йорданова

ЗИП БЕЛ

Маруся Йорданова

2

I чужд език

Диана Николова

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

Музика

Стела  Акиванива

Бълг. ез. и лит.

Маруся Йорданова

3

Чов. и продата

Маруся Йорданова

Математика

Маруся Йорданова

Бълг. ез. и лит.

Маруся Йорданова

Бълг. ез. и лит.

Маруся Йорданова

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

4

Бълг. ез. и лит.

Маруся Йорданова

Бълг. ез. и лит.

Маруся Йорданова

Бълг. ез. и лит.

Маруся Йорданова

Бълг. ез. и лит.

Маруся Йорданова

ЗИП Мат.

Маруся Йорданова

5

Изобр. изк.

Маруся Йорданова

Чов. и общ.

Маруся Йорданова

I чужд език

Диана Николова

Чов. и продата

Маруся Йорданова

Дом. бит и техн.

Маруся Йорданова

 

Час на класа

Маруся Йорданова

СИП чов. и общ.

15.30 – 16.10

Маруся Йорданова

 

Доп. час по ФВС

15.30 – 16.10

Маруся Йорданова

 
Последно променен на Сряда, 07 Февруари 2018 16:28