Начало Начален курс

Седмично разписание
Начален курс ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

Седмично разписание II срок 2020-2021

1 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

ИУЧ математика

Зарка Гайдарова

2

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

3

Математика

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

4

Технологии и предприемачество

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

5

Час на класа

Зарка Гайдарова

Околен свят

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Спортни дейности

13.05-13.40

Пламена Христова

.

1 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

2

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

3

Математика

Славка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

4

Музика

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Технологии и предприемачество

Славка Иванова

ИУЧ математика

Славка Иванова

5

Час на класа

Славка Иванова

Околен свят

Славка Иванова

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Спортни дейности

15.20-15.55

Пламена Христова

.

2 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Десислава Бейска

2

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Музика

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

ИУЧ БЕЛ

Десислава Бейска

3

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

ИУЧ математика

Десислава Бейска

4

Музика

Десислава Бейска

Околен свят

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Изобразително изкуство

Десислава Бейска

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

5

Час на класа

Десислава Бейска

Технологии и предприемачество

Десислава Бейска

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Десислава Бейска

.
. . . .

Спортни дейности

16.15-16.50 Пламена Христова

.

2 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

2

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Технологии и предприемачество

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

3

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

ИУЧ математика

Даниела Велчева

4

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

Околен свят

Даниела Велчева

I чужд език

Диана Николова

Български език и литература

Даниела Велчева

Музика

Даниела Велчева

5

Час на класа

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Музика

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

.
. . .

Спортни дейности

13.25-14.00 Пламена Христова

. .

3 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Компютърно модел.

Милена Костадинова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

2

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Човекът и обществото

Ваня Недкова

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

3

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

4

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

ИУЧ математика

Ваня Недкова

5

Човекът и обществото

Ваня Недкова

I чужд език

Диана Николова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

Технологии и предприемачество

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

6

Час на класа

Ваня Недкова

Човекът и природата

Ваня Недкова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

. .
. . .

Спортни дейности

14.00-14.40 Пламена Христова

. .

3 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

I чужд език

Диана Николова

2

Български език и литература

Анка Йовчева

I чужд език

Диана Николова

Български език и литература

Анка Йовчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

3

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Човекът и природата

Анка Йовчева

Човекът и обществото

Анка Йовчева

Компютърно модел.

Милена Костадинова

Математика

Анка Йовчева

4

Човекът и обществото

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

ИУЧ математика

Анка Йовчева

5

Музика

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

6

Час на класа

Анка Йовчева

Технологии и предприемачество

Анка Йовчева

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

. .
. . .

Спортни дейности

16.15-16.55 .Пламена Христова

. .

4 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Компютърно модел. 1група

Татяна Георгиева

Компютърно мод. 2 група

Десислава Бейска

Български език и литература

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

2

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

ИУЧ математика

Татяна Георгиева

3

I чужд език

Диана Николова

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Татяна Георгиева

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

4

Български език и литература

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Музика

Стефан Печикамъков

Човекът и обществото

Татяна Георгиева

5

Български език и литература

Татяна Георгиева

Човекът и природата

Татяна Георгиева

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

Човекът и природата

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

6

Час на класа

Татяна Георгиева

Технологии и предприемачество

Татяна Георгиева

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

. .
. .

Спортни дейности

14.00-14-40 Пламена Христова

. . .

4 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Милена Стоева

Математика

Милена Стоева

Математика

Милена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ математика

Милена Стоева

2

Български език и литература

Милена Стоева

Музика

Стефан Печикамъков

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Милена Стоева

Музика

Стефан Печикамъков

3

Български език и литература

Милена Стоева

Български език и литература

Милена Стоева

Български език и литература

Милена Стоева

Български език и литература

Милена Стоева

ИУЧ БЕЛ

Милена Стоева

4

I чужд език

Диана Николова

Български език и литература

Милена Стоева

Български език и литература

Милена Стоева

I чужд език

Диана Николова

Човекът и обществото

Милена Стоева

5

Технологии и предприемачество

Милена Стоева

Човекът и природата

Милена Стоева

Изобразително изкуство

Милена Стоева

Човекът и природата

Милена Стоева

I чужд език

Диана Николова

6

Час на класа

Милена Стоева

Компютърно моделиране

Даниела Велчева

Изобразително изкуство

Милена Стоева

. .
. .

Спортни дейности

16.15-16.55 Пламена Христова

. . .

4 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Музика

Стефан Печикамъков

ИУЧ математика

Мариета Панева

2

I чужд език

Диана Николова

Човекът и природата

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Човекът и обществото

Мариета Панева

3

Български език и литература

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Мариета Панева

Музика

Стефан Печикамъков

4

Български език и литература

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Човекът и природата

Мариета Панева

I чужд език

Диана Николова

5

Математика

Мариета Панева

Изобразително изкуство

Мариета Панева

Компютърно моделиране

Мариета Панева

Технологии и предприемачество

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

6

Час на класа

Мариета Панева

Изобразително изкуство

Мариета Панева

I чужд език

Диана Николова

. .
. .

Спортни дейности

16.55-17.35 Пламена Христова

. . .

* 

Седмично разписание I-срок 2020-2021 учебна година

.

1 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

ИУЧ математика

Зарка Гайдарова

2

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

3

Математика

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

4

Технологии и предприемачество

Зарка Гайдарова

Български език и литература

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

5

Час на класа

Зарка Гайдарова

Околен свят

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Спортни дейности

13.05-13.40

.

1 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

2

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Български език и литература

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

3

Математика

Славка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

4

Музика

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Технологии и предприемачество

Славка Иванова

ИУЧ математика

Славка Иванова

5

Час на класа

Славка Иванова

Околен свят

Славка Иванова

Изобразително изкуство

Славка Иванова

Спортни дейности

15.20-15.55

.

.

2 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

Английски език

Диана Николова

Английски език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Десислава Бейска

2

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

ИУЧ БЕЛ

Десислава Бейска

3

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Музика

Десислава Бейска

ИУЧ математика

Десислава Бейска

4

Музика

Десислава Бейска

Околен свят

Десислава Бейска

Математика

Десислава Бейска

Български език и литература

Десислава Бейска

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

5

Час на класа

Десислава Бейска

Технологии и предприемачество

Десислава Бейска

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Десислава Бейска

.
. . . .

Спортни дейности

16.15-16.50

.

.

2 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Даниела Велчева

Английски език

Диана Николова

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

2

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Технологии и предприемачество

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

3

Български език и литература

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

Български език и литература

Даниела Велчева

ИУЧ математика

Даниела Велчева

4

Музика

Даниела Велчева

Околен свят

Даниела Велчева

Английски език

Диана Николова

Български език и литература

Даниела Велчева

Музика

Даниела Велчева

5

Час на класа

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

.
. . .

Спортни дейности

13.25-14.00

. .

.

3 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Компютърно модел

Милена Костадинова

ИУЧ математика

Ваня Недкова

2

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Технологии и предприемачество

Ваня Недкова

Английски език

Диана Николова

Английски език

Диана Николова

3

Български език и литература

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Човекът и обществото

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

4

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература

Ваня Недкова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

5

Човекът и обществото

Ваня Недкова

Английски език

Диана Николова

Български език и литература

Ваня Недкова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

6

Час на класа

Ваня Недкова

Човекът и природата

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

. .
. . .

Спортни дейности

14.00-14.40

. .

.

3 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Английски език

Диана Николова

2

Български език и литература

Анка Йовчева

Английски език

Диана Николова

Български език и литература

Анка Йовчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ математика

Анка Йовчева

3

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Човекът и природата

Анка Йовчева

Човекът и обществото

Анка Йовчева

Компютърно модел

Милена Костадинова

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

4

Човекът и обществото

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

5

Музика

Анка Йовчева

Български език и литература

Анка Йовчева

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

Английски език

Диана Николова

Музика

Анка Йовчева

6

Час на класа

Анка Йовчева

Технологии и предприемачество

Анка Йовчева

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

. .
. . .

Спортни дейности

16.15-16.55

. .

.

4 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Компютърно модел

Татяна Георгиева

Компютърно мод2

Десислава Бейска

Български език и литература

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

2

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература

Татяна Георгиева

Български език и литература

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

ИУЧ математика

Татяна Георгиева

3

Английски език

Диана Николова

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Татяна Георгиева

Английски език

Диана Николова

Английски език

Диана Николова

4

Български език и литература

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

5

Български език и литература

Татяна Георгиева

Човекът и природата

Татяна Георгиева

Човекът и обществото

Татяна Георгиева

Човекът и природата

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

6

Час на класа

Татяна Георгиева

Технологии и предприемачество

Татяна Георгиева

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

. .
.  

Спортни дейности

14.00-14-40

. . .

.

4 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Милена Стоева

Математика

Милена Стоева

Математика

Милена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ математика

Милена Стоева

2

Български език и литература

Милена Стоева

Музика

Стефан Печикамъков

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Милена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

3

Български език и литература

Милена Стоева

Български език и литература

Милена Стоева

Български език и литература

Милена Стоева

Български език и литература

Милена Стоева

ИУЧ БЕЛ

Милена Стоева

4

Английски език

Диана Николова

Български език и литература

Милена Стоева

Български език и литература

Милена Стоева

Английски език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Милена Стоева

5

Изобразително изкуство

Милена Стоева

Човекът и природата

Милена Стоева

Човекът и обществото

Милена Стоева

Човекът и природата

Милена Стоева

Английски език

Диана Николова

6

Час на класа

Милена Стоева

Компютърно мод.

Даниела Велчева

Технологии и предприемачество

Милена Стоева

. .
. .

Спортни дейности

16.15-16.55

. . .

.

4 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

2

Английски език

Диана Николова

Човекът и природата

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

3

Български език и литература

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Музика

Стефан Печикамъков

4

Български език и литература

Мариета Панева

Български език и литература

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Човекът и природата

Мариета Панева

Английски език

Диана Николова

5

Математика

Мариета Панева

Компютърно модел

Мариета Панева

Човекът и обществото

Мариета Панева

Изобразително изкуство

Мариета Панева

ИУЧ математика

Мариета Панева

6

Час на класа

Мариета Панева

Технологии и предприемачество

Мариета Панева

Английски език

Диана Николова

. .
. .

Спортни дейности

16.55-17.35

. . .

*

Последно променен на Вторник, 26 Януари 2021 16:28