Начало ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Основно образование ПДФ Печат Е-мейл

5-7 класове

Седмично разписание

Седмично разписание-І срок 2019-2020 учебна година

5 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Математика

Тодорка Иванова

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

Човек и природа

Даниела Кенарева

I чужд език

Пламена Кръстова

2

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

I чужд език

Пламена Кръстова

Математика

Тодорка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Математика

Тодорка Иванова

3

Математика

Тодорка Иванова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература.

Михаела Антова

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

4

Музика

Стефан Печикамъков

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Човек и природа

Даниела Кенарева

I чужд език

Пламена Кръстова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

5

Български език и литература.

Михаела Антова

Български език и литература.

Михаела Антова

Български език и литература.

Михаела Антова

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

6

История и цивилизации

Диана Николова

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

Български език и литература.

Михаела Антова

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

История и цивилизаци

Диана Николова

.

Час на класа

Тодорка Иванова

.

Спортни дейности

16.10 ч. -16.55

Ивайло Караиванов

. .

-

5 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Пламена Кръстова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Български език и литература.

Пепа Колева

Български език и литература.

Пепа Колева

ИУЧ Човекът и природата

Даниела Кенарева

2

Музика

Стефан Печикамъков

Човек и природа

Даниела Кенарева

Български език и литература.

Пепа Колева

Човек и природа

Даниела Кенарева

ИУЧ математика

Стоянка Николова

3

Български език и литература.

Пепа Колева

Български език и литература.

Пепа Колева

Математика

Стоянка Николова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

4

Математика

Стоянка Николова

I чужд език

Пламена Кръстова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

Математика

Стоянка Николова

I чужд език

Пламена Кръстова

5

История и цивилизаци

Диана Николова

Математика

Стоянка Николова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

Музика

Стефан Печикамъков

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

6

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

История и цивилизаци

Диана Николова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

.

Час на класа

Стоянка Николова

. . .

Спортни дейности

16.10 ч. - 16.55

Ивайло Караиванов

-

5 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Тодорка Иванова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

2

I чужд език

Пламена Кръстова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

Музика

Стефан Печикамъков

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

3

Човек и природа

Ваня Рускова

Математика

Тодорка Иванова

Български език и литература.

Пепа Колева

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Пламена Кръстова

4

Български език и литература.

Пепа Колева

Български език и литература.

Пепа Колева

Български език и литература.

Пепа Колева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

5 Изобразително изккуство Валентина Маринова

Музика

Стефан Печикамъков

Математика

Тодорка Иванова

Български език и литература.

Пепа Колева

История и цивилизаци

Диана Николова

6 Изобразително изккуство Валентина Маринова

Човек и природа

Ваня Рускова

I чужд език

Пламена Кръстова

История и цивилизаци

Диана Николова

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

.

Час на класа

Ваня Рускова

.

Спортни дейности

16.55 -

17.30 ч

Ивайло Караиванов

. .

-

6 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

I чужд език

Боряна Кирилова

Български език и литература.

Михаела Антова

Математика

Тодорка Иванова

Изобразително изккуство Валентина Маринова
2

Информационни технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Български език и литература.

Михаела Антова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Български език и литература.

Михаела Антова

Изобразително изккуство Валентина Маринова
3

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

Български език и литература.

Михаела Антова

I чужд език

Боряна Кирилова

I чужд език

Боряна Кирилова

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

4

Български език и литература.

Михаела Антова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

История и цивилизаци

Росица Петрова

I чужд език

Боряна Кирилова

5

Математика

Тодорка Иванова

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

Музика

Стефан Печикамъков

Човек и природа

Василка Стоянова

История и цивилизаци

Росица Петрова

6

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Човек и природа

Василка Стоянова

Човек и природа

Василка Стоянова

Музика

Стефан Печикамъков

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

.

Час на класа

Василка Стоянова

. . . .
.

Спортни дейности

17.05 ч.-17.50 Ивайло Караиванов

. . . .

-

6 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Боряна Кирилова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Човек и природа

Василка Стоянова

2

Математика

Стоянка Николова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

История и цивилизаци

Росица Петрова

Информационни технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

3

Български език и литература.

Михаела Антова

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература.

Михаела Антова

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

I чужд език

Боряна Кирилова

4

История и цивилизаци

Росица Петрова

I чужд език

Боряна Кирилова

I чужд език

Боряна Кирилова

Български език и литература.

Михаела Антова

ИУЧ мат.

Стоянка Николова

5

Човек и природа

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Човек и природа

Василка Стоянова

Български език и литература.

Михаела Антова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

6

Технологии и предприемачество

Стефан Печикамъков

Български език и литература.

Михаела Антова

Музика

Стефан Печикамъков

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Музика

Стефан Печикамъков

. . . . Час на класа Стефан Печикамъков .
. . . .

Спортни дейности

16.10 ч. -16.55.Ивайло Караиванов

.

-

6 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Михаела Антова

Математика

Стоянка Николова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

Музика

Стефан Печикамъков

Информационни технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

2

Български език и литература.

Михаела Антова

I чужд език

Боряна Кирилова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

3

I чужд език

Боряна Кирилова

Човек и природа

Василка Стоянова

Човек и природа

Василка Стоянова

Математика

Стоянка Николова

ИУЧ мат.

Стоянка Николова

4

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

Български език и литература.

Михаела Антова

Български език и литература.

Михаела Антова

I чужд език

Боряна Кирилова

Български език и литература.

Михаела Антова

5

Математика

Стоянка Николова

История и цивилизаци

Росица Петрова

Математика

Стоянка Николова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

6

Човек и природа

Василка Стоянова

Музика

Стефан Печикамъков

I чужд език

Боряна Кирилова

История и цивилизаци

Росица Петрова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

. Час на класа Михаела Антова . . .

Спортни дейности

16.55 -

17.30 ч

Ивайло Караиванов

-

7 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература.

Пепа Колева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

Математика

Ваня Рускова

Математика

Ваня Рускова

2

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Български език и литература.

Пепа Колева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

Химия и ООС

Василка Стоянова

I чужд език

Пламена Кръстова

3

История и цивилизаци

Росица Петрова

Изобразително изккуство Валентина Маринова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература.

Пепа Колева

Български език и литература.

Пепа Колева

4

I чужд език

Пламена Кръстова

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

Информационни технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

5

Български език и литература.

Пепа Колева

I чужд език

Пламена Кръстова

Математика

Ваня Рускова

Музика

Нели Атанасова

Музика

Нели Атанасова

6

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

История и цивилизаци

Росица Петрова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

Химия и ООС

Василка Стоянова

7

Час на класа

Пепа Колева

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

.

Спортни дейности

13.40-14.25

Ивайло Караиванов

.

-

7 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Пепа Колева

История и цивилизаци

Росица Петрова

Математика

Ваня Рускова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

История и цивилизаци

Росица Петрова

2

Български език и литература.

Пепа Колева

Музика

Стефан Печикамъков

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

Математика

Ваня Рускова

Химия и ООС

Василка Стоянова

3

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

ИУЧ математика

Ваня Рускова

I чужд език

Пламена Кръстова

I чужд език

Пламена Кръстова

Математика

Ваня Рускова

4

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

Технологии и предприемачество

Гергана Цекова

Български език и литература.

Пепа Колева

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

5

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература.

Пепа Колева

Български език и литература.

Пепа Колева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Музика

Стефан Печикамъков

6

Информационни технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Химия и ООС

Василка Стоянова

I чужд език

Пламена Кръстова

7

Час на класа

Евдокия Карагеоргиева

Спортни дейности

14.30-15.10

Ивайло Караиванов

. Изобразително изккуство Валентина Маринова .
Последно променен на Понеделник, 16 Септември 2019 14:19