Начало ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Основно образование ПДФ Печат Е-мейл

5-7 класове

Седмично разписание

Седмично разписание-ІI срок 2018-2019 учебна година

5 а, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цив.

Росица Петрова

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

История и цив.

Росица Петрова

2

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

3

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Музика

Стефан Печикамъков

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

I чужд език

Боряна Кирилова

4

I чужд език

Боряна Кирилова

I чужд език

Боряна Кирилова

Чов. и продата

Василка Стоянова

Чов. и продата

Василка Стоянова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

5

Музика

Стефан Печикамъков

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

6

Чов. и продата

Василка Стоянова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

I чужд език

Боряна Кирилова

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

.

Час на класа

Василка Стоянова

Сп. дейности

16.30-17.15

Пепа Колева

. . .

5 б, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Боряна Кирилова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

I чужд език

Боряна Кирилова

Математика

Стоянка Николова

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

2

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

ИУЧ мат.

Стоянка Николова

3

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Чов. и продата

Василка Стоянова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

4

Математика

Стоянка Николова

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

Музика

Стефан Печикамъков

География и ик.

Ивалинка Рачева

I чужд език

Боряна Кирилова

5

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Чов. и продата

Василка Стоянова

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

6

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

I чужд език

Боряна Кирилова

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

Музика

Стефан Печикамъков

Чов. и продата

Василка Стоянова

. . .

Сп. дейности

16.30-17.15

Пепа Колева

Час на класа

Стефан Печикамъков

.

5 в, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Даниел Николов

Математика

Стоянка Николова

Чов. и продата

Василка Стоянова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Чов. и продата

Василка Стоянова

2

Математика

Стоянка Николова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Математика

Стоянка Николова

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

3

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

I чужд език

Даниел Николов

Математика

Стоянка Николова

I чужд език

Даниел Николов

4

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

Чов. и продата

Василка Стоянова

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

ИУЧ мат.

Стоянка Николова

5

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

I чужд език

Даниел Николов

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

6

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

Музика

Стефан Печикамъков

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

Музика

Стефан Печикамъков

.

Час на класа

Михаела Антова

. .

Сп. дейности

16.30-17.15

Пепа Колева

.

6 а, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Чов. и продата

Даниела Кенарева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

2

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Музика

Нели Атанасова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

3

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Математика

Ваня Рускова

I чужд език

Даниел Николов

Математика

Ваня Рускова

4

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Ваня Рускова

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

5

Математика

Ваня Рускова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

I чужд език

Даниел Николов

6

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

I чужд език

Даниел Николов

Чов. и продата

Даниела Кенарева

Музика

Нели Атанасова

.

Час на класа

Пепа Колева

. . .

Сп. дейности

16.30-17.15

Пепа Колева

6 б, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

Математика

Ваня Рускова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Чов. и продата

Даниела Кенарева

2

Математика

Ваня Рускова

Математика

Ваня Рускова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

ИУЧ мат.

Ваня Рускова

I чужд език

Даниел Николов

3

I чужд език

Даниел Николов

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

Чов. и продата

Даниела Кенарева

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

4

Музика

Стефан Печикамъков

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

I чужд език

Даниел Николов

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

Математика

Ваня Рускова

5

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Музика

Стефан Печикамъков

6

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

.

Час на класа

Евдокия Карагеоргиева

. . . .
.

Сп. дейности

17.10.-   17.55

Пепа Колева

. . . .

7 а, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Химия и ООС

Василка Стоянова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Биол.и здр. обр.

Даниела Кенарева

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

2

I чужд език

Даниел Николов

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Математика

Тодорка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

3

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

4

История и цив.

Росица Петрова

Математика

Тодорка Иванова

Физика и астр.

Ваня Рускова

I чужд език

Даниел Николов

Математика

Тодорка Иванова

5

Математика

Тодорка Иванова

Биол.и здр. обр.

Даниела Кенарева

I чужд език

Даниел Николов

География и ик.

Ивалинка Рачева

Химия и ООС

Василка Стоянова

6

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

История и цив.

Росица Петрова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

7

Час на класа

Ваня Рускова

Музика

Стефан Печикамъков

. . .
. .

Сп. дейности

17.15-18.00

Росица Генова

. . .

7 б, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

Биол.и здр. обр.

Даниела Кенарева

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

Музика

Стефан Печикамъков

2

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

История и цив.

Росица Петрова

I чужд език

Даниел Николов

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

Математика

Тодорка Иванова

3

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

География и ик.

Ивалинка Рачева

4

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

I чужд език

Даниел Николов

География и ик.

Ивалинка Рачева

Биол.и здр. обр.

Даниела Кенарева

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

5

Химия и ООС

Василка Стоянова

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

6

Физика и астр.

Ваня Рускова

Математика

Тодорка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Химия и ООС

Василка Стоянова

История и цив.

Росица Петрова

7

Час на класа

Росица Генова

.

Сп. дейности

17.15-18.00 Росица Генова

I чужд език

Даниел Николов

.

7 в, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

Биол.и здр. обр.

Даниела Кенарева

История и цив.

Росица Петрова

География и ик.

Ивалинка Рачева

2

Химия и ООС

Василка Стоянова

I чужд език

Даниел Николов

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Математика

Тодорка Иванова

Музика

Стефан Печикамъков

3

История и цив.

Росица Петрова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

Физика и астр.

Ваня Рускова

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

4

ИУЧ Из. изк.

Мартина Нешкова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Математика

Тодорка Иванова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

I чужд език

Даниел Николов

5

ИУЧ Из. изк.

Мартина Нешкова

Математика

Тодорка Иванова

География и ик.

Ивалинка Рачева

I чужд език

Даниел Николов

Биол.и здр. обр.

Даниела Кенарева

6

Математика

Тодорка Иванова

Химия и ООС

Василка Стоянова

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

7

Час на класа

Ивайло Караиванов

.

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

.

Сп. дейности

16.30-17.15

Росица Генова

Седмично разписание-І срок 2018-2019 учебна година

5 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

302

2

Математика

Тодорка Иванова

302

Математика

Тодорка Иванова

302

Чов. и продата

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

История и цив.

Росица Петрова

302

3

Музика

Стела Акиванива

302

География и ик.

Ивалинка Рачева

302

Музика

Стела Акиванива

302

История и цив.

Росица Петрова

302

I чужд език

Боряна Кирилова

302

4

I чужд език

Боряна Кирилова

302

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

Математика

Тодорка Иванова

302

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

302

5

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

302

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

Математика

Тодорка Иванова

302

I чужд език

Боряна Кирилова

302

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

302

6

Чов. и продата

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

302

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

302

.

Час на класа

Василка Стоянова

201

Сп. Дейности

Пепа Колева

16,30-17.15

С

. . .

5 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

307

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

307

Математика

Стоянка Николова

307

ИУЧ мат.

Стоянка Николова

307

2

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

307

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

307

Чов. и продата

Василка Стоянова

201

I чужд език

Боряна Кирилова

307

3

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

307

Математика

Стоянка Николова

307

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

4

Математика

Стоянка Николова

307

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

I чужд език

Боряна Кирилова

307

I чужд език

Боряна Кирилова

307

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

5

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

Музика

Стела Акиванива

307

Математика

Стоянка Николова

307

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

307

6

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

307

География и ик.

Ивалинка Рачева

307

Музика

Стела Акиванива

307

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

Чов. и продата

Василка Стоянова

307

.  .

Час на класа

Стела Акиванива

307

Сп. дейности

16,30-17.15

Пепа Колева

С

.  .

5 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Стоянка Николова

303

Математика

Стоянка Николова

303

Математика

Стоянка Николова

303

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

Чов. и продата

Василка Стоянова

303

2

Чов. и продата

Василка Стоянова

303

Музика

Стела Акиванива

303

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

3

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

303

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

303

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

303

I чужд език

Даниел Николов

303

4

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

География и ик.

Ивалинка Рачева

303

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

Математика

Стоянка Николова

303

ИУЧ мат.

Стоянка Николова

303

5

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

I чужд език

Даниел Николов

303

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

303

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

303

6

I чужд език

Даниел Николов

303

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

303

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

303

Музика

Стела Акиванива

303

.

Час на класа

Михаела Антова

303

. .

Сп. Дейности

Пепа Колева

16,30-17.15

С

.

6 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Даниел Николов

308

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

308

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

I чужд език

Даниел Николов

308

2

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

308

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

3

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

308

I чужд език

Даниел Николов

308

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

308

4

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

308

Математика

Ваня Рускова

308

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

Музика

Нели Атанасова

308

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

308

5

Математика

Ваня Рускова

308

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

308

Математика

Ваня Рускова

308

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

Математика

Ваня Рускова

308

6

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

308

I чужд език

Даниел Николов

308

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

Музика

Нели Атанасова

308

. 

Час на класа

Пепа Колева

308

. . .

Сп. Дейности

Пепа Колева

16.30 – 17.15

С

6 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

202

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

202

Математика

Ваня Рускова

202

I чужд език

Даниел Николов

202

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

2

Математика

Ваня Рускова

202

Математика

Ваня Рускова

202

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

202

Математика

Ваня Рускова

202

I чужд език

Даниел Николов

202

3

I чужд език

Даниел Николов

202

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

202

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

ИУЧ мат.

Ваня Рускова

202

4

Музика

Стела Акиванива

202

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

I чужд език

Даниел Николов

202

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

202

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

202

5

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Музика

Стела Акиванива

202

6

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

202

.

Час на класа

Евдокия Карагеоргиева

202

. . . .
.

Сп. Дейности

Пепа Колева

17.10.- 17.55

С

. . . .

7 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

212

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

2

I чужд език

Даниел Николов

212

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

Математика

Тодорка Иванова

212

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

212

3

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ИТ 2 група

Милена Костадинова

312

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

212

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

309

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

212

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

309

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

205

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

312

4

История и цив.

Росица Петрова

212

Музика

Стела Акиванива

212

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

I чужд език

Даниел Николов

212

Математика

Тодорка Иванова

212

5

Математика

Тодорка Иванова

212

История и цив.

Росица Петрова

212

I чужд език

Даниел Николов

212

Математика

Тодорка Иванова

212

География и ик.

Ивалинка Рачева

212

6

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

География и ик.

Ивалинка Рачева

212

Музика

Стела Акиванива

212

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

7

Час на класа

Ваня Рускова

301

Сп. Дейности

Росица Генова

16.30 – 17.15

С

.

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

. 

7 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

309

I чужд език

Даниел Николов

309

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

2

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ИТ 2 група

Милена Костадинова

312

История и цив.

Росица Петрова

309

I чужд език

Даниел Николов

309

I чужд език

Даниел Николов

309

Математика

Тодорка Иванова

309

3

Математика

Тодорка Иванова

309

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

212

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

309

Математика

Тодорка Иванова

309

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

212

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

309

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

4

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

309

Музика

Стела Акиванива

309

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

География и ик.

Ивалинка Рачева

309

5

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

География и ик.

Ивалинка Рачева

309

Музика

Стела Акиванива

309

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

205

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

312

6

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

Математика

Тодорка Иванова

309

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

История и цив.

Росица Петрова

309

7

Час на класа

Росица Генова

309

. .

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

. 
. .

Сп. Дейности

Росица Генова

17.15 – 18.00

С

. . .

7 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цив.

Росица Петрова

310

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

История и цив.

Росица Петрова

310

География и ик.

Ивалинка Рачева

310

2

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

I чужд език

Даниел Николов

310

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

310

Математика

Тодорка Иванова

310

Музика

Стела Акиванива

310

3

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

География и ик.

Ивалинка Рачева

310

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

310

4

ИУЧ Из. изк.

Мартина Нешкова

А

Математика

Тодорка Иванова

310

Математика

Тодорка Иванова

310

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

I чужд език

Даниел Николов

310

5

ИУЧ Из. изк.

Мартина Нешкова

А

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

А

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

6

Математика

Тодорка Иванова

310

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

I чужд език

Даниел Николов

310

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ИТ 2 група

Милена Костадинова

312

7

Час на класа

Ивайло Караиванов

310

. .

Музика

Стела Акиванива

310

Сп. дейности

Росица Генова

16.30 – 17.15

С

Последно променен на Четвъртък, 31 Януари 2019 14:10