Начало ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Основно образование ПДФ Печат Е-мейл

5-7 класове

Седмично разписание

Седмично разписание-І срок 2018-2019 учебна година

5 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

302

2

Математика

Тодорка Иванова

302

Математика

Тодорка Иванова

302

Чов. и продата

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

История и цив.

Росица Петрова

302

3

Музика

Стела Акиванива

302

География и ик.

Ивалинка Рачева

302

Музика

Стела Акиванива

302

История и цив.

Росица Петрова

302

I чужд език

Боряна Кирилова

302

4

I чужд език

Боряна Кирилова

302

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

Математика

Тодорка Иванова

302

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

302

5

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

302

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

Математика

Тодорка Иванова

302

I чужд език

Боряна Кирилова

302

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

302

6

Чов. и продата

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

302

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

302

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

302

.

Час на класа

Василка Стоянова

201

Сп. Дейности

Пепа Колева

16,30-17.15

С

. . .

5 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

307

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

307

Математика

Стоянка Николова

307

ИУЧ мат.

Стоянка Николова

307

2

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

307

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

307

Чов. и продата

Василка Стоянова

201

I чужд език

Боряна Кирилова

307

3

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

307

Математика

Стоянка Николова

307

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

4

Математика

Стоянка Николова

307

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

I чужд език

Боряна Кирилова

307

I чужд език

Боряна Кирилова

307

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

5

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

Музика

Стела Акиванива

307

Математика

Стоянка Николова

307

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

307

6

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

307

География и ик.

Ивалинка Рачева

307

Музика

Стела Акиванива

307

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

307

Чов. и продата

Василка Стоянова

307

.  .

Час на класа

Стела Акиванива

307

Сп. дейности

16,30-17.15

Пепа Колева

С

.  .

5 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Стоянка Николова

303

Математика

Стоянка Николова

303

Математика

Стоянка Николова

303

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

Чов. и продата

Василка Стоянова

303

2

Чов. и продата

Василка Стоянова

303

Музика

Стела Акиванива

303

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

3

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

303

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

303

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

303

I чужд език

Даниел Николов

303

4

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

География и ик.

Ивалинка Рачева

303

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

Математика

Стоянка Николова

303

ИУЧ мат.

Стоянка Николова

303

5

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

I чужд език

Даниел Николов

303

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

303

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

303

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

303

6

I чужд език

Даниел Николов

303

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

303

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

303

Музика

Стела Акиванива

303

.

Час на класа

Михаела Антова

303

. .

Сп. Дейности

Пепа Колева

16,30-17.15

С

.

6 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Даниел Николов

308

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

308

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

I чужд език

Даниел Николов

308

2

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

308

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

3

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

308

I чужд език

Даниел Николов

308

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

308

4

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

308

Математика

Ваня Рускова

308

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

308

Музика

Нели Атанасова

308

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

308

5

Математика

Ваня Рускова

308

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

308

Математика

Ваня Рускова

308

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

Математика

Ваня Рускова

308

6

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

308

I чужд език

Даниел Николов

308

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

Музика

Нели Атанасова

308

. 

Час на класа

Пепа Колева

308

. . .

Сп. Дейности

Пепа Колева

16.30 – 17.15

С

6 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

202

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

202

Математика

Ваня Рускова

202

I чужд език

Даниел Николов

202

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

2

Математика

Ваня Рускова

202

Математика

Ваня Рускова

202

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

202

Математика

Ваня Рускова

202

I чужд език

Даниел Николов

202

3

I чужд език

Даниел Николов

202

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

202

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

ИУЧ мат.

Ваня Рускова

202

4

Музика

Стела Акиванива

202

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

I чужд език

Даниел Николов

202

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

202

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

202

5

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

101

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Музика

Стела Акиванива

202

6

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

202

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

202

.

Час на класа

Евдокия Карагеоргиева

202

. . . .
.

Сп. Дейности

Пепа Колева

17.10.- 17.55

С

. . . .

7 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

212

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

2

I чужд език

Даниел Николов

212

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

Математика

Тодорка Иванова

212

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

212

3

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ИТ 2 група

Милена Костадинова

312

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

212

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

309

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

212

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

212

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

309

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

205

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

312

4

История и цив.

Росица Петрова

212

Музика

Стела Акиванива

212

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

I чужд език

Даниел Николов

212

Математика

Тодорка Иванова

212

5

Математика

Тодорка Иванова

212

История и цив.

Росица Петрова

212

I чужд език

Даниел Николов

212

Математика

Тодорка Иванова

212

География и ик.

Ивалинка Рачева

212

6

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

География и ик.

Ивалинка Рачева

212

Музика

Стела Акиванива

212

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

7

Час на класа

Ваня Рускова

301

Сп. Дейности

Росица Генова

16.30 – 17.15

С

.

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

. 

7 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

309

I чужд език

Даниел Николов

309

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

2

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ИТ 2 група

Милена Костадинова

312

История и цив.

Росица Петрова

309

I чужд език

Даниел Николов

309

I чужд език

Даниел Николов

309

Математика

Тодорка Иванова

309

3

Математика

Тодорка Иванова

309

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

212

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

309

Математика

Тодорка Иванова

309

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

212

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

309

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

4

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

309

Музика

Стела Акиванива

309

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

География и ик.

Ивалинка Рачева

309

5

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

География и ик.

Ивалинка Рачева

309

Музика

Стела Акиванива

309

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

205

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

312

6

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

Математика

Тодорка Иванова

309

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

309

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

История и цив.

Росица Петрова

309

7

Час на класа

Росица Генова

309

. .

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

. 
. .

Сп. Дейности

Росица Генова

17.15 – 18.00

С

. . .

7 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цив.

Росица Петрова

310

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

История и цив.

Росица Петрова

310

География и ик.

Ивалинка Рачева

310

2

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

I чужд език

Даниел Николов

310

Технол.и пред.

Екатерина Георгиева

310

Математика

Тодорка Иванова

310

Музика

Стела Акиванива

310

3

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

География и ик.

Ивалинка Рачева

310

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

310

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

310

4

ИУЧ Из. изк.

Мартина Нешкова

А

Математика

Тодорка Иванова

310

Математика

Тодорка Иванова

310

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

I чужд език

Даниел Николов

310

5

ИУЧ Из. изк.

Мартина Нешкова

А

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

А

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

6

Математика

Тодорка Иванова

310

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

I чужд език

Даниел Николов

310

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ИТ 2 група

Милена Костадинова

312

7

Час на класа

Ивайло Караиванов

310

. .

Музика

Стела Акиванива

310

Сп. дейности

Росица Генова

16.30 – 17.15

С

Последно променен на Понеделник, 17 Септември 2018 07:53