Седмично разписание 2015/2016г.
Начало ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Основно образование ПДФ Печат Е-мейл

5-7 класове

Седмично разписание

Седмично разписание-ІІ срок 2017-2018 учебна година

5 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Сия Михайлова

История и цивилизации

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Ваня Рускова

Технологии и предприемачество

Стефка Паричева

Математика

Ваня Рускова

2

Човекът и природата

Даниела Христова Кенарева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

I чужд език

Сия Михайлова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

3

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

БЕЛ.

Пепа Колева

БЕЛ.

Пепа Колева

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Музика

Нели Атанасова

4

Математика

Ваня Рускова

Математика

Ваня Рускова

БЕЛ.

Пепа Колева

I чужд език

Сия Михайлова

Човекът и природата

Даниела Христова Кенарева

5

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ФВС

Еленка Йотова

ФВС

Еленка Йотова

История и цивилизации

Евдокия Карагеоргиева

БЕЛ.

Пепа Колева

6

БЕЛ.

Пепа Колева

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

Човекът и природата

Даниела Христова Кенарева

Музика

Нели Атанасова

I чужд език

Сия Михайлова

  Час на класа  

Сп. дейности

16.30-17.15

факулт. 

   

5 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

Математика

Ваня Рускова

ФВС

Росица Генова

Математика

Ваня Рускова

Музика

Стела Акиванива

2

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

I чужд език

Сия Михайлова

БЕЛ.

Пепа Колева

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

БЕЛ.

Пепа Колева

3

Математика

Ваня Рускова

ФВС

Росица Генова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Музика

Стела Акиванива

ИУЧ мат.

Ваня Рускова

4

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

БЕЛ.

Пепа Колева

Математика

Ваня Рускова

История и цивилизации

Евдокия Карагеоргиева

I чужд език

Сия Михайлова

5

БЕЛ.

Пепа Колева

БЕЛ.

Пепа Колева

Човекът и природата

Даниела Христова Кенарева

I чужд език

Сия Михайлова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

6

Човекът и природата

Даниела Христова Кенарева

История и цивилизации

Евдокия Карагеоргиева

I чужд език

Сия Михайлова

Технологии и предприемачество

Стефка Паричева

Човекът и природата

Даниела Христова Кенарева

     

Сп. дейности

16.30-17.15

факулт. 

Час на класа  

6 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Тодорка Иванова

Технологии и предприемачество

Стефка Паричева

Технологии и предприемачество

Стефка Паричева

География и икономика

Ивалинка Рачева

ФВС

Ивайло Караиванов

2

БЕЛ.

Пепа Колева

I чужд език

Таня Петрова

Математика

Тодорка Иванова

ФВС

Ивайло Караиванов

География и икономика

Ивалинка Рачева

3

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

БЕЛ.

Пепа Колева

БЕЛ.

Пепа Колева

4

Човекът и природата

Василка Стоянова

Математика

Тодорка Иванова

Музика

Стела Акиванива

БЕЛ.

Пепа Колева

I чужд език

Таня Петрова

5

ФВС

Ивайло Караиванов

История и цивилизации

Росица Петрова

БЕЛ.

Пепа Колева

Математика

Тодорка Иванова

История и цивилизации

Росица Петрова

6

I чужд език

Таня Петрова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Човекът и природата

Василка Стоянова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Музика

Стела Акиванива

  Час на класа

Сп. дейности

16.30 – 17.15

     

6 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Таня Петрова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Човекът и природата

Василка Стоянова

Математика

Тодорка Иванова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

2

БЕЛ.

Росица Генова

Технологии и предприемачество

Стефка Паричева

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

БЕЛ.

Росица Генова

Математика

Тодорка Иванова

3

Човекът и природата

Василка Стоянова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

БЕЛ.

Росица Генова

География и икономика

Ивалинка Рачева

4

ФВС

Ивайло Караиванов

БЕЛ.

Росица Генова

История и цивилизации

Росица Петрова

ФВС

Ивайло Караиванов

ФВС

Ивайло Караиванов

5

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Таня Петрова

География и икономика

Ивалинка Рачева

БЕЛ.

Росица Генова

6

Технологии и предприемачество

Стефка Паричева

История и цивилизации

Росица Петрова

Музика

Стела Акиванива

Музика

Стела Акиванива

I чужд език

Таня Петрова

  Час на класа

ФУЧ БЕЛ.

16.30 – 17.50

   

Сп. дейности

16.30 – 17.15

6 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

ФВС

Ивайло Караиванов

I чужд език

Таня Петрова

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Технологии и предприемачество

Стефка Паричева

2

История и цивилизации

Росица Петрова

История и цивилизации

Росица Петрова

Технологии и предприемачество

Стефка Паричева

ИУЧ Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

БЕЛ.

Росица Генова

3

БЕЛ.

Росица Генова

Математика

Тодорка Иванова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

География и икономика

Ивалинка Рачева

ФВС

Ивайло Караиванов

4

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

ФВС

Ивайло Караиванов

Човекът и природата

Василка Стоянова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

5

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

БЕЛ.

Росица Генова

Музика

Стела Акиванива

БЕЛ.

Росица Генова

I чужд език

Таня Петрова

6

Човекът и природата

Василка Стоянова

Музика

Стела Акиванива

I чужд език

Таня Петрова

БЕЛ.

Росица Генова

География и икономика

Ивалинка Рачева

  Час на класа

Сп. дейности

16.30 – 17.15

   

ФУЧ РЕ

17.15-18.00

7 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

БЕЛ.

Нина Величкова

Химия и ООС

Василка Стоянова

ЗИП ВЧЕРЕ

Екатерина Георгиева

ВЧЕ 2 групаРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИПВЧЕ3НЕ

Марияна Велчева

ЗИП ИЕ

ЗИП ВЧЕРЕ

Екатерина Георгиева

ВЧЕ 2 групаРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИПВЧЕ3НЕ

Марияна Велчева

ЗИП ИЕ

История и цивилизации

Росица Петрова

2

Математика

Десислава Йорданова

I чужд език

Мария Краева

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

БЕЛ.

Нина Величкова

ЗИП ИТ

Стефка Паричева

ЗИП ИТ2

Десислава Йорданова

3

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

БЕЛ.

Нина Величкова

Математика

Десислава Йорданова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Технологии

Стефка Паричева

4

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

БЕЛ.

Нина Величкова

БЕЛ.

Нина Величкова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

5

I чужд език

Мария Краева

Математика

Десислава Йорданова

Химия и ООС

Василка Стоянова

Музика

Стела Акиванива

Математика

Десислава Йорданова

6

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

ФВС

Ивайло Караиванов

ФВС

Ивайло Караиванов

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

I чужд език

Мария Краева

  Час на класа  СИП математика – 2ч. от 16.30-18.00

СИП АЕ. от 16,30-18,00 –

2 ч.

 

СИП  ИИ  -

16.30-17.15

 

Доп. час по ФВС

от 17.10-17.55

       

7 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Мария Краева

Математика

Десислава Йорданова

ЗИП ВЧЕРЕ

Екатерина Георгиева

ВЧЕ 2 групаРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИПВЧЕ3НЕ

Марияна Велчева

ЗИП ИЕ

ЗИП ВЧЕРЕ

Екатерина Георгиева

ВЧЕ 2 групаРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИПВЧЕ3НЕ

Марияна Велчева

ЗИП ИЕ

I чужд език

Мария Краева

2

Химия и ООС

Василка Стоянова

БЕЛ.

Нина Величкова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

БЕЛ.

Нина Величкова

3

Математика

Десислава Йорданова

ФВС

Ивайло Караиванов

Химия и ООС

Василка Стоянова

БЕЛ.

Нина Величкова

Музика

Стела Акиванива

4

Технологии

Стефка Паричева

История и цивилизации

Росица Петрова

Математика

Десислава Йорданова

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Математика

Десислава Йорданова

5

БЕЛ.

Нина Величкова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ЗИП ИТ

Стефка Паричева

ЗИП ИТ2

Десислава Йорданова

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

6

БЕЛ.

Нина Величкова

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

I чужд език

Мария Краева

ФВС

Ивайло Караиванов

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

  Час на класа СИП математика – 2ч. от 16.30-18.00

СИП АЕ. от 16,30-18,00 –

2 ч.

Доп. час по ФВС

от 16.30-17.15

СИП  ИИ  -

16.30-17.15

Седмично разписание -€ 1 срок 2017-2018 учебна година

5 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Сия Михайлова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Математика

Ваня Рускова

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Ваня Рускова

2

Математика

Ваня Русков

Технол.и пред.

Стефка Паричева

Технол.и пред.

Стефка Паричева

Музика

Нели Атанасова

Музика

Нели Атанасова

3

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Ваня Рускова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Стефка Паричева

4

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

I чужд език

Сия Михайлова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

5

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

6

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

I чужд език

Сия Михайлова

 

Час на класа

Пепа Колева

 

Сп. дейности

16,30-17.15

факулт. 

Пепа Колева

   

5 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

I чужд език

Сия Михайлова

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

Музика

Стела  Акиванива

2

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Ваня Рускова

3

Математика

Ваня Рускова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Математика

Ваня Рускова

Технол.и пред.

Стефка Паричева

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

4

Технол.и пред.

Стефка Паричева

Математика

Ваня Рускова

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

ИУЧ мат.

Ваня Рускова

I чужд език

Сия Михайлова

5

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

История и цив.

Евдокия Карагеоргиева

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

I чужд език

Сия Михайлова

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

6

Чов. и продата

Даниела Христова Кенарева

Физ. възп. и сп.

Росица Генова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Музика

Стела  Акиванив

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Стефка Паричева

 

Час на класа

Евдокия Карагеоргиева

 

Сп. дейности

16,30-17.15

факулт. 

Елена Илиева

   

6 a, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

I чужд език

Светлана Ненова

Математика

Тодорка Иванова

География и ик.

Ивалинка Рачева

История и цив.

Росица Петрова

2

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Музика

Стела  Акиванива

Чов. и продата

Василка Стоянова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Математика

Тодорка Иванова

3

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

История и цив.

Росица Петрова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

Физ. възп. и сп.

Елена Илиева

4

Чов. и продата

Василка Стоянова

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

Математика

Тодорка Иванова

Чов. и продата

Василка Стоянова

5

I чужд език

Светлана Ненова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

I чужд език

Светлана Ненова

Бълг. ез. и лит.

Пепа Колева

6

Физ. възп. и сп.

Елена Илиева

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Музика

Стела  Акиванива

Технол.и пред.

Стефка Паричева

I чужд език

Светлана Ненова

 

Час на класа

Светлана Ненова

Сп. дейности

16.30 – 17.15

Елена Илиева

     

6 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Чов. и продата

Василка Стоянова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

История и цив.

Росица Петрова

I чужд език

Светлана Ненова

Чов. и продата

Василка Стоянова

2

I чужд език

Светлана Ненова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Технол.и пред.

Стефка Паричева

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

3

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Математика

Тодорка Иванова

4

Физ. възп. и сп.

Елена Илиева

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

ИУЧ НЕ

Марияна Велчева

ИУЧ РЕ

Екатерина Георгиева

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

I чужд език

Светлана Ненова

5

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Светлана Ненова

Музика

СтелаАкиванива

Математика

Тодорка Иванова

История и цив.

Росица Петрова

6

Музика

СтелаАкиванива

Математика

Тодорка Иванова

Чов. и продата

Василка Стоянова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Физ. възп. и сп.

Елена Илиева

 

Час на класа

Росица Генова

ФУЧ БЕЛ.

16.30- 17.50

Пепа Колева

   

Сп. дейности

16.30-17.15

Елена Илиева

6 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

Музика

Стела  Акиванива

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Технол.и пред.

Стефка Паричева

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

2

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

История и цив.

Росица Петрова

ИУЧ ИИ

Пепа Хаджитотрова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Чов. и продата

Василка Стоянова

3

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

ИУЧ ИИ

Пепа Хаджитотрова

Математика

Тодорка Иванова

Музика

Стела  Акиванива

4

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

I чужд език

Боряна Цветанова

Чов. и продата

Василка Стоянова

I чужд език

Боряна Цветанова

Математика

Тодорка Иванова

5

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Боряна Цветанова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

I чужд език

Боряна Цветанова

6

Чов. и продата

Василка Стоянова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

Математика

Тодорка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Росица Генова

История и цив.

Росица Петрова

 

Час на класа

Пепа Хаджитотрова

Сп. дейности

16.30 – 17.15

Ивайло Караиванов

ФУЧ РЕ

17.15-18.00

Екатерина Георгиева

     

7 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

Физика и астр.

Ваня Рускова

ЗИП ВЧЕРЕ

Екатерина Георгиева

ВЧЕ 2 групаРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИПВЧЕ3НЕ

Марияна Велчева

ЗИП ИЕ

Милена Димитрова

ЗИП ВЧЕРЕ

Екатерина Георгиева

ВЧЕ 2 групаРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИПВЧЕ3НЕ

Марияна Велчева

ЗИП ИЕ

Милена Димитрова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

2

Математика

Десислава Йорданова

I чужд език

Полина Москова

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

I чужд език

Полина Москова

ЗИП ИТ

Десислава Йорданова

ЗИП ИТ2

Стефка Паричева

3

I чужд език

Полина Москова

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

Технологии

Стефка Паричева

Музика

Стела  Акиванива

История и цив.

Росица Петрова

4

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

Физика и астр.

Ваня Рускова

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

Музика

Стела  Акиванива

5

Химия и ООС

Василка Стоянова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

Математика

Десислава Йорданова

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

Математика

Десислава Йорданова

6

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

История и цив.

Росица Петрова

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Математика

Десислава Йорданова

 

Час на класа

Нина Величкова

 СИП математика – 2ч. от 16.30-18.00

Десислава Йорданова

 

СИП АЕ. от 17.15-18.00

Полина Москова

СИП  ИИ  -

16.30-17.15

Пепа Хаджитодорова

 

Доп. час по ФВС

от 17.10-17.55

Ивайло Караиванов

       

7 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

История и цив.

Росица Петрова

ЗИП ВЧЕРЕ

Екатерина Георгиева

ВЧЕ 2 групаРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИПВЧЕ3НЕ

Марияна Велчева

ЗИП ИЕ

Милена Димитрова

ЗИП ВЧЕРЕ

Екатерина Георгиева

ВЧЕ 2 групаРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИПВЧЕ3НЕ

Марияна Велчева

ЗИП ИЕ

Милена Димитрова

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

2

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

Музика

Стела  Акиванива

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

3

Математика

Десислава Йорданова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

Химия и ООС

Василка Стоянова

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Десислава Йорданова

4

I чужд език

Полина Москова

Математика

Десислава Йорданова

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Математика

Десислава Йорданова

5

Технологии

Стефка Паричева

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

Физика и астр.

Ваня Рускова

ЗИП ИТ

Десислава Йорданова

ЗИП ИТ2

Стефка Паричева

Музика

Стела  Акиванива

6

История и цив.

Росица Петрова

I чужд език

Полина Москова

I чужд език

Полина Москова

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

Физика и астр.

Ваня Рускова

 

Час на класа

Василка Стоянова

СИП математика – 2ч. от 16.30-18.00

Десислава Йорданова

 

Доп. час по ФВС

от 16.30-17.15

Ивайло Караиванов

СИП АЕ. от 17.15-18.00

Полина Москова

СИП  ИИ  -

16.30-17.15

Пепа Хаджитодорова

 

 

Последно променен на Понеделник, 05 Февруари 2018 17:31