Начало ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Основно образование ПДФ Печат Е-мейл

V-VII класове

Седмично разписание

Седмично разписание II срок 2020-2021

5 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

I чужд език

Пламена Кръстева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ математика

Ваня Рускова

2

Музика

Стефан Печикамъков

I чужд език

Пламена Кръстева

Инф. технологии 2 група

Ваня Христова

ИТ 1 група

Милена Костадинова

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Човекът и природата

Даниела Кенарева

3

Български език и литература

Петя Русева

Човекът и природата

Даниела Кенарева

Математика

Ваня Рускова

Математика

Ваня Рускова

I чужд език

Пламена Кръстeва

4

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

Български език и литература

Петя Русева

ИУЧ БЕЛ

Петя Русева

5

I чужд език

Пламена Кръстeва

История и цивилизация

Петя Русева

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Петя Русева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

6

Човекът и природата

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

История и цивилизация

Петя Русева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

7

Час на класа

Петя Русева

Спортни дейности

16.10-16.55 Еленка Йотова

. .  .

5 б, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Инф. технологии

2 група

Ваня Христова

ИТ1 група

Милена Костадинова

Математика

Ваня Рускова

Математика

Ваня Рускова

История и цивилизация

Петя Русева

I чужд език

Пламена Кръстeва

2

Български език и литература

Петя Русева

Човекът и природата

Василка Стоянова

I чужд език

Пламена Кръстeва

I чужд език

Пламена Кръстeва

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

3

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Български език и литература

Петя Русева

Български език и литература

Петя Русева

Български език и литература

Петя Русева

ИУЧ математика

Ваня Рускова

4

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

Човекът и природата

Василка Стоянова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

5

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Музика

Стефан Печикамъков

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Математика

Ваня Рускова

Човекът и природата

Василка Стоянова

6

История и цивилизация

Петя Русева

I чужд език

Пламена Кръстeва

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Музика

Стефан Печикамъков

ИУЧ БЕЛ

Петя Русева

7

Час на класа

Пламена Кръстeва

.

Спортни дейности

16.10-16.55 Еленка Йотова

. .

5 в, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Пепа Колева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

I чужд език

Боряна Кирилова

Човекът и природата

Василка Стоянова

ИУЧ математика

Стоянка Николова

2

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

I чужд език

Боряна Кирилова

Български език и литература

Пепа Колева

Математика

Стоянка Николова

История и цивилизация

Петя Русева

3

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Човекът и природата

Василка Стоянова

Български език и литература

Пепа Колева

I чужд език

Боряна Кирилова

4

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Човекът и природата

Василка Стоянова

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Пепа Колева

Музика

Стефан Печикамъков

5

I чужд език

Боряна Кирилова

Български език и литература

Пепа Колева

История и цивилизация

Петя Русева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

6

Инф. технологии 2 група

Ваня Христова

ИТ 1 група

Милена Костадинова

Музика

Стефан Печикамъков

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Технологии и предприемачество

Стефан Печикамъков

7

Час на класа

Стоянка Николова

. .

Спортни дейности

16.10-16.55

Еленка Йотова

.

6 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Тодорка Иванова

Български език и литература

Михаела Антова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Математика

Тодорка Иванова

Човекът и природата

Даниела Кенарева

2

Български език и литература

Михаела Антова

Човекът и природата

Даниела Кенарева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

3

Български език и литература

Михаела Антова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

I чужд език

Пламена Кръстeва

Български език и литература

Михаела Антова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

4

I чужд език

Пламена Кръстeва

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Пламена Кръстeва

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

5

История и цивилизация

Росица Петрова

Технологии и предприемачество

Василка Стоянова

Инф. технологии 2 група

Ваня Христова

ИТ 1 група

Милена Костадинова

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Михаела Антова

6

Музика

Стефан Печикамъков

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Технологии и предприемачество

Василка Стоянова

История и цивилизация

Росица Петрова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

7

Час на класа

Тодорка Иванова

Спортни дейности

16.55-17.40

Еленка Йотова

. . .

6 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Човекът и природата

Ваня Рускова

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

2

Български език и литература

Пепа Колева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Музика

Стефан Печикамъков

I чужд език

Пламена Кръстeва

3

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Човекът и природата

Ваня Рускова

Български език и литература

Пепа Колева

История и цивилизация

Росица Петрова

Български език и литература

Пепа Колева

4

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Български език и литература

Пепа Колева

Български език и литература

Пепа Колева

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

5

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Пламена Кръстeва

Технологии и предприемачество

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Музика

Стефан Печикамъков

6

I чужд език

Пламена Кръстeва

Технологии и предприемачество

Василка Стоянова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Инф. технологии 2 гр.

Ваня Христова

ИТ 1 група

Милена Костадинова

История и цивилизация

Росица Петрова

7

Час на класа

Ваня Рускова

.

Спортни дейности

16.55-17.40

Еленка Йотова

. .

7 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

История и цивилизация

Росица Петрова

Български език и литература

Михаела Антова

I чужд език

Боряна Кирилова

2

Математика

Тодорка Иванова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

I чужд език

Боряна Кирилова

Български език и литература

Михаела Антова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

3

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Инф. технологии1 гр

Десислава Йорданова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Музика

Стефан Печикамъков

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

4

История и цивилизация

Росица Петрова

ИУЧ ИТ 1 гр.

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

5

Български език и литература

Михаела Антова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

6

I чужд език

Боряна Кирилова

Български език и литература

Михаела Антова

Български език и литература

Михаела Антова

Химия и ООС

Василка Стоянова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

7

Час на класа

Василка Стоянова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

. . .
.  .

Спортни дейности

14.35-15.20 Ивайло Караиванов

. . .

7 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

История и цивилизация

Росица Петрова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

2

I чужд език

Боряна Кирилова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Български език и литература

Михаела Антова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

3

Химия и ООС

Василка Стоянова

I чужд език

Боряна Кирилова

Инф. технологии 1 гр

Десислава Йорданова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Математика

Стоянка Николова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

4

Български език и литература

Михаела Антова

История и цивилизация

Росица Петрова

ИУЧ ИТ 1 гр

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Български език и литература

Михаела Антова

ИУЧ математика

Стоянка Николова

5

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Български език и литература

Михаела Антова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Български език и литература

Михаела Антова

I чужд език

Боряна Кирилова

6

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Музика

Стефан Печикамъков

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

7 .

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Час на класа

Стефан Печикамъков

.

Спортни дейности

13.40-14.25

Ивайло Караиванов

7 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цивилизация

Росица Петрова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

2

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

История и цивилизация

Росица Петрова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Математика

Стоянка Николова

3

I чужд език

Боряна Кирилова

Български език и литература

Михаела Антова

Български език и литература

Михаела Антова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

ИУЧ математика

Стоянка Николова

4

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Михаела Антова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Български език и литература

Михаела Антова

5

Химия и ООС

Василка Стоянова

Инф. технологии 1 гр.

Десислава Йорданова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Математика

Стоянка Николова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

6

Български език и литература

Михаела Антова

ИУЧ ИТ 1 гр.

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

I чужд език

Боряна Кирилова

I чужд език

Боряна Кирилова

Музика

Нели Атанасова

7

Час на класа

Михаела Антова

. .

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Спортни дейности

14.35-15.20

Ивайло Караиванов

*

Седмично разписание-І срок 2020-2021 учебна година

5 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Човекът и природата

Даниела Кенарева

Английски език

Пламена Кръстeва

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ Математика

Ваня Рускова

2

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

ИУЧ Информационни технологии

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Математика

Ваня Рускова

Човекът и природата

Даниела Кенарева

3

Български език и литература

Петя Русева

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Математика

Ваня Рускова

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Петя Русева

4

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Математика

Ваня Рускова

История и цививилизации

Петя Русева

Български език и литература

Петя Русева

ИУЧ Български език и литература

Петя Русева

5

Английски език

Пламена Кръстeва

История и цивилизации

Петя Русева

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Петя Русева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

6

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Английски език

Пламена Кръстeва

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

7

Час на класа

Петя Русева

Спортни дейности

16.10-16.55

. . .

.

5 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Математика

Ваня Рускова

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Пламена Кръстeва

2

Български език и литература

Петя Русева

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

3

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Човекът и природата

Василка Стоянова

Български език и литература

Петя Русева

Български език и литература

Петя Русева

ИУЧ математика

Ваня Рускова

4

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

Човекът и природата

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

5

Музика

Стефан Печикамъков

Музика

Стефан Печикамъков

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Математика

Ваня Рускова

ИУЧ История

Росица Петрова

6

История и цивилизации

Петя Русева.

Английски език

Пламена Кръстeва

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

История и цивилизации

Петя Русева

ИУЧ БЕЛ

Петя Русева

7

Час на класа

Пламена Кръстeва

.

Спортни дейности

16.10-16.55

. .

.

5 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

Технологии и предприемачество

Стефан Печикамъков

Човекът и природата

Василка Стоянова

ИУЧ математика

Стоянка Николова

2

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Английски език

Боряна Кирилова

Математика

Стоянка Николова

История и цивилизации

Петя Русева

3

Български език и литература

Пепа Колева

Английски език

Боряна Кирилова

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Пепа Колева

ИУЧ Човекът и пр

Василка Стоянова

4

Човекът и природата

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература

Пепа Колева

Български език и литература

Пепа Колева

Музика

Стефан Печикамъков

5

Английски език

Боряна Кирилова

Български език и литература

Пепа Колева

История и цивилизации

Петя Русева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

6

Информационни технологии

.Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Музика

Стефан Печикамъков

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Технологии и предприемачество

Стефан Печикамъков

7

Час на класа

Стоянка Николова

. .

Спортни дейности

16.10-16.55

.

.

.

6 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Тодорка Иванова

Български език и литература

Михаела Антова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Математика

Тодорка Иванова

Човекът и природата

Даниела Кенарева

2

Български език и литература

Михаела Антова

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Пламена Кръстeва

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

3

Български език и литература

Михаела Антова

Човекът и природата

Даниела Кенарева

История и цивилизации

Росица Петрова

Български език и литература

Михаела Антова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

4

Английски език

Пламена Кръстeва

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Английски език

Пламена Кръстeва

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

5

Човекът и природата

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Михаела Антова

6

Музика

Стефан Печикамъков

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

Технологии и предприемачество

Василка Стоянова

История и цивилизации

Росица Петрова

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

7

Час на класа

Тодорка Иванова

Спортни дейности

16.55-17.40

. . .

.

6 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Човекът и природата

Ваня Рускова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Човекът и природата

Ваня Рускова

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

2

Български език и литература

Пепа Колева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература

Пепа Колева

Музика

Стефан Печикамъков

Английски език

Пламена Кръстeва

3

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Човекът и природата

Ваня Рускова

Български език и литература

Пепа Колева

История и цивилизации

Росица Петрова

Български език и литература

Пепа Колева

4

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Български език и литература

Пепа Колева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

5

Математика

Тодорка Иванова

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Пламена Кръстeва

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Музика

Стефан Печикамъков

6

Английски език

Пламена Кръстeва

Технологии и предприемачество

Василка Стоянова

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

История и цивилизации

Росица Петрова

7

Час на класа

Ваня Рускова

.

Спортни дейности

16.55-17.40

. .

.

7 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

История и цивилизации

Росица Петрова

Английски език

Боряна Кирилова

Английски език

Боряна Кирилова

2

Математика

Тодорка Иванова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Математика

Тодорка Иванова

Български език и литература

Михаела Антова

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

3

Физика и астр.

Ваня Рускова

Информационни технологии

Десислава Йорданова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Музика

Стефан Печикамъков

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

4

Музика

Стефан Печикамъков

ИУЧ ИТ

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Английски език

Боряна Кирилова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

5

Български език и литература

Михаела Антова

Математика

Тодорка Иванова

Български език и литература

Михаела Антова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

6

История и цивилизации

Росица Петрова

Български език и литература

Михаела Антова

Български език и литература

Михаела Антова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

7

Час на класа

Василка Стоянова

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

. . .
. .

Спортни дейности

14.35-15.20

. . .

.

7 б, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

История и цивилизации

Росица Петрова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

2

Английски език

Боряна Кирилова

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

Български език и литература

Михаела Антова

Английски език

Боряна Кирилова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

3

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Информационни технологии

Десислава Йорданова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Математика

Стоянка Николова

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

4

Български език и литература

Михаела Антова

История и цивилизации

Росица Петрова

ИУЧ ИТ

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Български език и литература

Михаела Антова

ИУЧ математика

Стоянка Николова

5

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Български език и литература

Михаела Антова

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Михаела Антова

Английски език

Боряна Кирилова

6

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Музика

Стефан Печикамъков

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физика и астр.

Ваня Рускова

7 .

Час на класа

Стефан Печикамъков

.

Музика

Стефан Печикамъков.

.
. . . . .

Спортни дейности

13.40-14.25

.

7 в, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цивилизации

Росица Петрова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Стоянка Николова

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

2

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

История и цивилизации

Росица Петрова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Математика

Стоянка Николова

3

Английски език

Боряна Кирилова

Български език и литература

Михаела Антова

Български език и литература

Михаела Антова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

ИУЧ математика

Стоянка Николова

4

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Михаела Антова

Английски език

Боряна Кирилова

Български език и литература

Михаела Антова

5

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Информационни технологии

Десислава Йорданова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

Физика и астр.

Ваня Рускова

6

Български език и литература

Михаела Антова

ИУЧ ИТ

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Английски език

Боряна Кирилова

Музика

Нели Атанасова

Музика

Нели Атанасова

7

Час на класа

Михаела Антова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

. .

Спортни дейности

14.35-15.20

* 

Последно променен на Понеделник, 25 Януари 2021 11:07