Начало Гордост

Гордост ПДФ Печат Е-мейл

Години наред нашето училище е ковачница на кадри за живота. Знанията и уменията на учениците, получени тук, им дават възможност да продължат образованието си във всички висши учебни заведения както в страната, така и в чужбина. Няма област от живота ни, в която те да не са се реализирали и заели своето място. Не са едно или две постиженията им-  не могат нито да се броят, нито да се изброяват. След като напуснат родното училище, учениците редовно се връщат при своите учители и с радост и гордост споделят постигнатите резултати- първо за своето обучение във висшето учебно заведение, а след това - за престижното място, което са заели в работата си занапред. В учители си те намират своите приятели, с които споделят  житейските и трудовите си постижения, търсят съвет ако е необходимо. Това е гордост не само за училище "Вичо Грънчаров", но за град Горна Оряховица и България.
Прием във випуск 2011.
Тяхната реализация може да проследите в секция след години..
Сърдечни благодарности и поздрави на всички преподаватели, а на настоящите възпитаници бихме казал да бъдат горди с нашето училище.
С уважение
завършилите СОУ"Вичо Грънчаров"