Начало Библиотека

Библиотека ПДФ Печат Е-мейл

СВЕТОВЕН КАЛЕНДАР НА ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ

2006-2016 г. - Десетилетие за възстановяване и устойчиво развитие на засегнатите райони
2008-2017 г. -Второ международно десетилетие за премахване на бедността
2010-2020 г. -Международно десетилетие на пустините и борбата против опустиняването.
2011-2020 г.- Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност.
2011-2020 г. - Международно десетилетие на биоразнообразието.
2011-2020 г.-Трето международно десетилетие за премахване на колониализма.
2013 -2022 г. -Международно десетилетие за сближаване на културите
2014-2024 г. - Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.

чл.154. ал.2 (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) от КТ
Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Празници и почивни дни 2017 г

Календар за 2018г.

Празници и почивни дни 2018 г. в България.