Начало Дати за външно оценяване и ДЗИ

ДЗИ и външно оценяване ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 12 Октомври 2006 11:26

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас- за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас-за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019-2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.

*

2018-2019 учебна година

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г.-Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г.-
НВО по БЕЛ
19.06.2019 г.-НВО по математика
21.06.2019 г.--НВО по чужд език (по желание на ученика)

Дни за провеждане на ДЗИ

21.05.2019 г.-ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г.- втори ДЗИ

Дати за провеждане на НВО в IV клас за учебна 2018/2019 г

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година

Човекът и природата, 16 май 2019 г.

Човекът и обществото, 14 май 2019 г.

Математика, 10 май 2019 г.

Български език и литература, 09 май 2019 г.

Български език и литература - 09 май 2019 г., начало 10:00 часа
Математика - 10 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и обществото - 14 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и природата - 16 май 2019 г., начало 10:00 часа

НВО за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за-учебната 2019-2020 година
съгласноНаредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НВО за IV клас2017-2018

С националното външно оценяване (НВО)‚по български език и литература на 10 май 2018 г. започва поредицата от изпити, които ежегодно се провеждат за всички ученици от четвърти клас през този месец.

В първия ден учениците ще бъдат оценявани върху диктовка и текст за четене с разбиране, към който има 11 задачи.На 14 май ще се състои изпитът по математика, на 16 май е изпитът по "Човекът и обществото"€, а на 17 май - по "Човекът и природата".И по трите предмета тестът включва 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип, на които учениците трябва да отговорят сами. На всеки от изпитите четвъртокласниците ще имат на разположение един учебен час за работа върху задачите. Продължителността на всеки изпит за децата със специални образователни потребности е два учебни часа.

Целта на националните външни оценявания е да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, да се определи необходимостта от подкрепа, където е необходима, както и да се осъществи мониторинг на образователния процес на различни ниво-училищно,на регионално и на национално.

http://www.mon.bg/bg/100148

НВО за VII клас

http://www.mon.bg/bg/100149

НВО на дигиталните компетентности за X клас

http://www.mon.bg/bg/100151

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Последно променен на Сряда, 29 Септември 2021 13:57