Начало Прием 2018/2019

Прием 2018-2019 ПДФ Печат Е-мейл

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година в СУ"Вичо Грънчаров"

ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии
 • Английски език
 • Български и литература

Формиране на бал за класиране на учениците:

 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по математика;
 • оценката по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;

Необходими документи за записване на учениците в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година в СУ "€žВичо Грънчаров" :

 • Заявление до Директора;
 • Свидетелство за основно образование -оригинал;

Основни модули, включени в обучението в профил "Софтуерни и хардуерни науки":

 • обектно-ориентирано проектиране и програмиране;
 • програмиране на информационни системи;
 • системи за управление на база данни;
 • обработка и анализ на данни;
 • мултимедия;
 • уеб дизайн.

Подкрепа за бъдеща реализация

 • Получаване на сертификат за придобита професионална компютърна грамотност - след успешна защита на индивидуално изготвен проект към Русенския университет 4€žАнгел Кънчев"оценката от защитата на проекта, призната за кандидатстудентски изпит.
 • Договорни отношения с Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий" - Факултет "€žМатематика и информатика", който дава възможност на учениците:

-участие в организирани школи или отделни лекции по компютърни науки с участие на преподаватели от ВТУ, както в училището, така и в университета;

-участие в съвместно организирани кандидатстудентски курсове;

-защита на сертификат за професионална квалификация от Центъра за квалификация на ВТУ.

Broshura 2018 1*

Broshura 2018 2На основание чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 54 ал.3 от Наредба № 10 от 01. 09. 2016 година за организация на дейностите вучилищното образование, Заповед № РД 09 4135/29.08.2017 г. и раздел IV, т. 1 от Приложение 1 за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година към Заповед РД 09-628/29.03.2018 г. на Министъра на образованието и науката

Заповед 681 от 04.04.2018 г.

Учебно-изпитни програми за приемане на ученици на места по държавния прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година

График на дейностите по приемането на ученици в СУ"Вичо Грънчаров" за учебната 2018 - 2019 г.

Вид дейност Срок
1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 04.07. - 06.07.2018 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
3. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07.- 17.07.2018 г. вкл.
4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
5. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.- 24.07.2018 г. вкл.
6. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл.
7. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07. -30.07.2018 г.
8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
9. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.

*

*

Информация за предстоящия прием на ученици в първи клас в Община Горна Оряховица през 2018 г.

*

ПРИЕМ 2018-2019 г- ПЪРВИ КЛАС.

Заповед 609 от 06.03.2018 г. - училищен-план прием-за учебната 2018/2019 година.

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.45, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 год. за организацията на дейностите в училищното образование, Заповед № 425/12.02.2018 г. на кмета на Община Горна Оряховица за Система от правила за електронен прием в I клас в основните и средни училища, Решение на Педагогическия съвет, /Протокол № 6/ 15.02.2018 г./ и Становище на Обществен съвет при СУ "Вичо Грънчаров" /Протокол № 2/18.01.2018 г.,/ във връзка с приема в I-ви клас за учебната 2017/2018г.

Заповед № 676/ 30.03.2018 г. за осъществяване на план-прием на деца за първи клас за учебната 2018/2019 година.

Критерии за класиране за прием в І клас за учебната 2018/2019 година.

Календарен график на едйностите по приема в І клас за учебната 2018/2019 година.

*1 klas 2018 2019 1

*

1 klas 2018 2019 2*

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

1 klasСУ "€žВичо Грънчаров" - Горна Оряховица обявява-Дeн на отворените врати, в рамките на който може свободно да влезете в училището и да се запознаете с възможностите за обучение. Предвидено е влизане в учебните часове в начален етап.На място ще се запознаете с:

 1. Педагозите и класните ръководители на първи клас за учебната 2018/2019 година;
 2. Информация за мисията на училището;
 3. Информация за графика на дейностите по прием в I клас за учебната 2018/2019 година.

От името на ръководството каним всеки, който проявява интерес към нетрадиционното и професионално обучение на СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица.

*

Сайт за проверка на резулатти от изпита и кандидатстване‚https://priem.mon.bg/login