НачалоКОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ВИДЕОКЛИП ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ПДФ Печат Е-мейл

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВАВА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ВИДЕОКЛИП ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

На 25 май 2010 г. г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и г-жа Нона Караджова, министър на околната среда и водите, обявиха пред медиите началото на серия от информационни семинари за учители и експерти, посветени на обучението в областта на биологичното разнообразие. Инициативата на Представителството на ЕК е част от информационна кампания "Биоразнообразието. Всички ние сме част от него”.     В рамите на  три двудневни информационни семинара, организирани съвместно с  Регионалния екологичен център за Централна и Югоизточна Европа,  в София (25-26 май 2010), Габрово (7-8 юни) и Враца (17-18 юни 2010) ще  бъде представена европейската кампания на опазване на биологичното разнообразие и новите подходи в образованието за околна среда.

На пресконференцията г-жа Златанова обяви и старта на конкурс за ученически видеоклип по повод международната година на биологичното разнообразие "Ние всички сме част от него". В конкурса могат да участват всички ученици в България на възраст между 15 и 19 години. Всеки кандидат може да подаде един видеоклип с максимална продължителност от 2 минути,  който отразява темата на конкурса като представя възгледа на автора за състоянието на биологичното разнообразието в България и/или човешките дейности, свързани с неговото опазване.

След изтичане на крайния срок за подаване материали на DVD - 10 септември 2010 - независимо жури ще определи 10 финалисти, измежду които ще се изберат трима победители, които ще получат следните награди:

Първо място: видеокамера (на стойност около 500 €)

Второ място: фотоапарат (на стойност около 300 €)

Трето място: мобилен телефон (на стойност около 150 €)

Правила

Формуляр

Победителите ще бъдат обявени на обществено събитие в София, което ще се проведе през ноември 2010 г.  Пълните условия на конкурса ще можете да откриете сайта на Представителството: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm.

Отдел “Преса и медии”

Представителство на Европейската комисия в България 

Тел.: 02/933 53 38

 


Страница 65 от 65