Начало За учителите

За учители
Покажи # 
# Връзка Посещения
1   Link   Кариерно развитие на учители
Всичко за квалификация на учителите
6522
2   Link   Мрежа на учителите новатори
Споделяне на опит
7496
3   Link   Предучилищна педагогика
Социална мрежа на предучилищните педагози
6049
4   Link   Страница за българското образование
Сайт съдържащ новини за българското образование, наука и култура.
12167
5   Link   Национален педагогически център
НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение, което организира и координира дейностите за провеждане на политиката на МОМН, свързана с педагогическата подкрепа и консултирането на ученици, учители и родители
5579
6   Link   Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Програми, нормативни актове.
6366
7   Link   Прогимназиални неволи
Посвещава се на моето дете и на всички останали седмокласници, в най-трудната година от тяхното образование.Математическа логика.Тестове. Математически приказки. Химия. Логически задачи.
6189
8   Link   Академика
Информация за "Бъди грамотен"
5607
9   Link   Национален образователен портал
Проектът “Национален образователен портал” е първа решителна крачка за развитие на електронното образование в българските училища. Новите технологии позволяват на учителя да се превърне в конструктор на познанието и да дава насоки, които всяко дете през призмата на собственото си виждане, интереси и възможности да следва и да се развива по един естествен, дружелюбен и необременителен начин.
6033
10   Link   eTwinning - Училищни партньорства в Европа
Общността на европейските училища
8794
11   Link   Интерактивни уроци
Примерни уроци по физика, математика, биология,химия, човек и природа.
7998
12   Link   Общност "Начално образование"
В помощ на учителите преподаващи в 1-4 клас.
8918
13   Link   Общност "Образование"
Материали в помощ на учителя.Споделяне на опит и мнения.
6074
14   Link   Калкулатори
На всеки му се е случвало дълго да търси в интернет пространството нужния калкулатор, за да пресметне нещо, било то финансово, прогнозно, ориентировъчно или забавно. Надяваме се, че събирайки множество линкове към online калкулатори на едно място, този сайт ще бъде полезен и удобен за Вас.
5596
15   Link   СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2010/2011 г
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2010/2011 г., утвърдени със ЗАПОВЕД № РД 09-107/29.01.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката
5701
16   Link   Издателство "Просвета"
Всичко за учебниците, учебните помагала, разпределенията и други литератури
9329
17   Link   IT-Знайко – състезанието за ученици 1-4 клас като лост за интегриране на технологиите в учебния процес
Информация за различни проекти. В началното училище учениците трябва да открият компютъра като учебно средство и Интернет – като учебна среда. На сегашния етап компютърът и Интернет са средство за забавление, което често пречи на учебната работа, вместо да я подпомага. Целта е да се провокират децата да използват компютъра и технологиите за решаване на учебни задачи, за проява на творческо и критично мислене. С подкрепата на Майкрософт България и сдружение „Образование и технологии” екипът стартира новата инициатива – организирането и провеждането на национално състезание IT-Знайко.
5770
18   Link   Център за развитие на човешките ресурси
Центърът за развитие на човешките ресурси е координиращ орган в България по Програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз и работи по проекти в областта на образованието, професионалното обучение и пазара на труда. Центърът организира работата по подбора, оценяването, финансирането и мониторинга на проектите по Програма "Учене през целия живот" и извършва консултантска дейност по проектите на тази програма.
5382