Начало Документи Документи Програми

Програми ПДФ Печат Е-мейл

ПРОГРАМИ 2019-2020 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

2018-2019г.

Програма
за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвимите групи в училище 2018-2019

ТАБЛИЦА 1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ТОРМОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

до 10 октомври 2018 г.ще се приемат документи на ученици с призови класирания-през учебната 2017/2018 година (от 15 септември 2017 до 14 септември 2018 г.)за стимулиране по общинската програма за деца с изявени дарби.

Моля кандидатите да спазват срока отдо 10 октомври 2018 г.!

По програмата се кандидатства само веднъж за 1 учебна година, т. е. тези, които вече са подали документи не могат да кандидатстват отново.

Форма на искане, което се подава към Община Горна Оряховица.